Sníme naší planetu?

To, co jíme, nemá vliv jen na naše zdraví, ale také na planetu.

Špatné stravovací návyky jsou nejen nezdravé, ale také neudržitelné z hlediska životního prostředí. Odvětví živočišné výroby je největším světovým uživatelem zemědělské půdy a hraje také významnou roli při změně klimatu, řízení půdy a vody a biodiverzity. (UN)

Celosvětová produkce masa se podle odhadů více než zdvojnásobí z 229 milionů tun v roce 1999 na 465 milionů tun v roce 2050 a produkce mléka naroste z 580 na 1 043 milionů tun.

Změna klimatu

S rostoucími teplotami, nárůstem hladiny moří, táním ledovců, přesunem oceánských proudů, je změna klimatu vážnou výzvou pro lidstvo. Odvětví živočišné výroby  je zodpovědné za 18% emisí skleníkových plynů, což je vyšší podíl než má celosvětová doprava.

Víte, že hospodářská zvířata poskytují pouze 18 % kalorií, ale zabírají až 83 % zemědělské plochy?

Snížení spotřeby masa a jiných živočišných produktů může významným způsobem přispět ke zmírnění změny klimatu. (UN)

Voda

Živočišná výroba je klíčovým hráčem ve zvyšování spotřeby vody. Až třetina vody spotřebované v zemědělství se využije v živočišné výrobě. Kromě spotřeby je velkým problémem také  znečištění vody živinami a fosforem z umělých hnojiv, antibiotiky, hormony či těžkými kovy. (UN)

Věděli jste, že na výrobu 1 kg hovězího masa je třeba 15 415 litrů vody, na 1 kg bravčového masa 5988 litrů vody či na 1 kg drůběžího masa 4325 litrů vody? Na 1 kg zeleniny je potřeba 322 litrů vody, na 1 kg ovoce 962 litrů vody a na 1 kg obilí stačí 1644 litrů vody?

Odlesňování

Expanze živočišní výroby je klíčovým faktorem odlesňování. K největšímu odlesňování dochází zejména v Latinské Americe, kde 70% bývalých amazonských lesů zabírají pastviny a pole s krmivi pro hospodářská zvířata. (UN)

Pokud bude ničení amazonského deštného pralesa pokračovat bez kontroly, dosáhneme bodu, ze kterého není návratu, což by mohlo vést k úplnému zhroucení amazonského ekosystému s vážnými důsledky pro globální klima. Lesy, mokřady a travní porosty plní důležité funkce pro místní klima a zásobování vodou. Jejich zničení a přeměna na zemědělskou půdu patří k největším zdrojům emisí oxidu uhličitého. Dále výsledná destrukce lesů ohrožuje přirozené prostředí rostliny a živočichů.

Ztráta biodiverzity

Ve světě, kde stále více lidí přijímá západní způsob stravování, (s vysokým obsahem masa, mléčných výrobků a zpracovaných potravin) produkce plodin ke krmení hospodářských zvířat představuje obrovský tlak na naše přírodní zdroje a je hnacím motorem ke ztrátě biodiverzity. Půda na pěstování krmiva je získávána na úkor divoké přírody, a dochází tak k nenahraditelné ztrátě biodiverzity v podobě rostlin i živočichů.

Analýza Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) Červený seznam ohrožených druhů ukazuje, že většina ohrožených druhů na světě trpí ztrátou domova na místech, kde je faktorem chov hospodářských zvířat.

V současnosti už víme, že strava bohatá na celozrnné obiloviny, luštěniny, čerstvé ovoce a zeleninu je dobrá pro naše zdraví. Existuje také řada důkazů, že rostlinná strava má mnohem nižší dopad na životní prostředí než nezdravé a neudržitelné stravovací návyky.

Přidejte se k výzvě a zkuste si měsíc bez živočišných produktů. Pro zvířata, pro zdraví, pro planetu.

Zdroje

  • http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e.pdf
  • http://www.un.org/waterforlifedecade/food_security.shtml
  • https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/10/huge-reduction-in-meat-eating-essential-to-avoid-climate-breakdown
  • https://www.theguardian.com/environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-on-eart
  • hhttps://waterfootprint.org/media/downloads/Report-48-WaterFootprint-AnimalProducts-Vol1.pdf
  • https://proveg.com/5-pros/enviroment/