V roce 2020 se investovalo rekordních 3,1 miliardy dolarů do alternativních proteinů

BLOG | 24. 3. 2021

Odvětví alternativních bílkovin získalo v roce 2020 investice ve výši 3,1 miliardy dolarů (přes 68 miliard korun), což je třikrát více než v kterémkoliv roce v historii odvětví. K těmto rekordním investicím navíc došlo ve stejném roce, který byl charakteristický spojením několika sociálních, environmentálních a ekonomických celosvětových krizí. Ne náhodou právě tyto alternativní proteiny nabízejí řešení některých nejzávažnějších výzev, od změny klimatu po globální hlad.

Rekordní investice v mimořádném roce plném výzev

Nová data zveřejněná tento měsíc organizací The Good Food Institute (GFI) ukazují, že v roce 2020 došlo k ohromujícím investicím ve výši 3,1 miliardy dolarů do společností vytvářejících udržitelné alternativy ke konvenčním potravinám živočišného původu. Do této kategorie můžeme zahrnout rostlinné alternativy masných, vaječných a mléčných výrobků, laboratorní maso a alternativní proteiny vzniklé fermentací. Tento rekordní nárůst kapitálových investic byl třikrát vyšší než v roce 2019 a 4,5krát vyšší než v roce 2018. Z 5,9 miliard dolarů získaných společnostmi zabývajícími se alternativními bílkovinami za poslední desetiletí byla více než polovina přijata pouze v roce 2020.

„V uplynulém roce průmysl alternativních proteinů prokázal nejen odolnost, ale i akceleraci tím, že v roce 2020 získal výrazně více investičního kapitálu než v předchozích letech,“ říká ředitelka GFI pro korporátní angažovanost Caroline Bushnell. „Tyto kapitálové infuze a financování, které teprve přijde, usnadní potřebný výzkum a vývoj a budování kapacit, aby byly společnosti schopné škálovat a oslovily tak více spotřebitelů lahodnými, cenově přijatelnými a dostupnými alternativami proteinových produktů.”

Analýza aktivity investování do alternativních proteinů v roce 2020 od GFI byla provedena s využitím platformy PitchBook Data a rozděluje data do tří hlavních pilířů odvětví.

Rostlinné maso, vejce a mléčné výrobky

Rostlinné společnosti zabývající se alternativami masa, vajec a mléčných výrobků získaly v roce 2020 investice ve výši 2,1 miliardy dolarů, což je největší kapitál získaný v kterémkoli roce v historii tohoto odvětví a více než trojnásobek ze 667 milionů dolarů získaných v roce 2019. Tyto společnosti získaly investice ve výši 4,4 miliardy dolarů v posledním desetiletí (2010–2020). Jen v roce 2020 byla získána téměř polovina, tedy 2,1 miliard dolarů. V této kategorii najdeme například rekordní financování společnosti Impossible Foods ve výši 700 milionů dolarů, které zahrnovalo Series F v březnu (500 milionů dolarů) a Series G v srpnu (200 milionů dolarů). Dále zde najdeme financování rizikového kapitálu LIVEKINDLY (335 milionů dolarů), soukromé kapitálové investice Oatly (200 milionů dolarů) a zároveň dluhové financování stejné společnosti (78 milionů dolarů) a také financování soukromého kapitálu společnosti Califia Farms (172 milionů dolarů).

Laboratorní maso

Společnosti, které se zabývají pěstováním laboratorního masa, získaly v roce 2020 více než 360 milionů dolarů investic, což je šestinásobek částky získané v roce 2019 a 72 % částky získané v historii odvětví (2016–2020). Investice zahrnovaly první dvě Series B: Memphis Meats v hodnotě 186 milionů dolarů a Mosa Meat v hodnotě 75 milionů dolarů (Mosa Meat nakonec získala 85 milionů dolarů po získání dalších 10 milionů dolarů v únoru 2021).

Fermentace

Fermentační společnosti zaměřené na alternativní proteiny obdržely v roce 2020 investice ve výši 590 milionů dolarů, což je více než dvojnásobek částky získané v roce 2019. Patřilo k nim kolo financování Series C společnosti Perfect Day (300 milionů dolarů), kolo financování Series B v Nature’s Fynd (80 milionů dolarů) a 45 milionů dolarů pro stejnou společnost z kola venture debt (šlo o první kapitál v rámci venture debt získaný společností zaměřenou na fermentaci). Fermentační společnosti od první investice sledované GFI v roce 2013 získaly investice ve výši více než 1 miliarda dolarů, z nichž 57 % bylo získáno pouze v roce 2020.

V rámci těchto globálních čísel chytají vlastní vlnu společnosti zabývající se rostlinnými a laboratorními mořskými plody. V roce 2020 tyto společnosti získaly investovaný kapitál ve výši více než 80 milionů dolarů, což je čtyřnásobek částky získané v roce 2019. Částka představuje 66 % kapitálu získaného společnostmi zabývajícími se alternativami mořských plodů od první investice sledované GFI v roce 2015.

V roce 2020 bylo také uvedeno vůbec první investiční kolo Series B zaměřené na alternativy mořských plodů, přičemž společnost Good Catch získala v tomto kole 37 milionů dolarů. Tři společnosti vyrábějící laboratorní mořské plody se dostaly v roce 2020 do Series A a pokračovaly tak v trendu zahájeném v roce 2019. Jedna z těchto společností, BlueNalu, dosáhla v lednu 2021 kola převoditelného dluhu (convertible debt) ve výši 60 milionů dolarů, což je rekordní částka mezi alternativními společnostmi zabývajícími se mořskými plody.

Rostoucí chuť k investicím šetrným ke klimatu

Zatímco důvěru investorů ve společnosti vyrábějící alternativní bílkoviny řídí mnoho tržních faktorů, mnoho globálních problémů odhalených v uplynulém roce poukazuje na rizika spojená s obvyklými portfolii a praktikami.

„Komunita investorů se probouzí k obrovskému sociálnímu a ekonomickému potenciálu potravinářských technologií, aby radikálně přepracovala náš potravinový systém,“ říká Sharyn Murray, specialista na angažovanost investorů GFI. „Prvotní tvůrci trendů, jako jsou Impossible Foods, Beyond Meat, Memphis Meats a Mosa Meat, si i nadále vedou dobře a stále více podnikatelů vidí potenciál alternativních proteinů uspět na trhu a mít tak pozitivní globální dopad na udržitelnost potravin a globální zdraví.“

Nárůst investic za poslední rok signalizuje rostoucí chuť k investicím šetrným ke klimatu, které nabízejí návratnost. Investice do alternativních bílkovin mohou vést k dramatickému zlepšení produktivity a efektivity našeho potravinového systému a v širším měřítku k udržitelnosti naší ekonomiky tak, aby nebyl růst spojen se škodami na životním prostředí.

Kromě rozšíření výběru pro spotřebitele mohou investice do alternativních bílkovin stimulovat ekonomický růst, vytvářet nová pracovní místa, snižovat globální zdravotní rizika a přispívat k bezpečnosti potravin.

Jelikož se svět stále potýká s globální pandemií, má ještě větší význam představa masa vyrobeného s nulovým rizikem přispívání k přenosu zoonotických chorob nebo rezistenci na antibiotika. Investoři svým chováním ukazují, že ​​alternativní proteiny nabízejí škálovatelné řešení, které přibližuje svět bezpečnějšímu, udržitelnějšímu a spravedlivějšímu globálnímu potravinovému systému.

Nutnost investic veřejného i soukromého sektoru

Zatímco rok 2020 byl pro alternativní bílkoviny rekordním rokem, je zapotřebí výrazně více investic ze strany veřejného i soukromého sektoru, aby se zmírnil dopad výroby potravin na životní prostředí a udržitelně se nasytila rostoucí globální populace.

Pro vlády bude nemožné dekarbonizovat globální ekonomiku, pokud významně neklesne množství masa produkovaného konvenčním živočišným zemědělstvím. Vzhledem k tomu, že světová hospodářská zvířata přispívají odhadem 14,5 % všech lidmi vyprodukovaných emisí skleníkových plynů, nejsou současné způsoby výroby potravin schopné nakrmit 10 miliard lidí a zároveň dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050.

Díky partnerství se společnostmi v celém dodavatelském řetězci si organizace The Good Food Institute klade za cíl pomoci průmyslovému odvětví alternativních bílkovin konkurovat konvenčním živočišným produktům, pokud jde o chuť, cenu i jednoduchost – oblasti, které jsou atraktivní pro spotřebitele.

„Rok 2020 byl průlomovým rokem pro alternativní proteiny, přičemž rekordní investice proudily do všech segmentů tohoto odvětví. Toto je další signál významného potenciálu, který soukromý sektor vidí v tomto rychle rostoucím globálním průmyslu,“ říká Bushnell. „I když je tato částka rekordní, je zapotřebí více investic – jak z veřejného, ​​tak ze soukromého sektoru, aby se vyřešila naléhavost globálních problémů. Rozsáhlý přechod k alternativním proteinům bude zásadní pro zmírnění dopadu výroby potravin na životní prostředí, splnění Pařížské klimatické dohody a udržitelné nasycení rostoucí globální populace.“

Je zřejmé, že ekologicky šetrné metody produkce bílkovin jsou inteligentní investiční příležitostí. Se správnou politikou, postupem a investicemi ze strany vlád, soukromého sektoru i občanské společnosti mohou alternativní bílkoviny hrát klíčovou roli v tom, že umožní zemědělství splnit globální klimatické cíle, zlepšit veřejné zdraví a nakrmit rostoucí svět.

Tento článek je volným překladem článku od The Good Food Institute.

O nás

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

B2B novinky

Chcete se dozvědět novinky z odvětví rostlinných potravin včas? Každý měsíc pro vás shromažďujeme ty nejdůležitější informace ze světa rostlinných produktů a trhu. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a ty nejdůležitější zprávy už vám nikdy neuniknou.