Jsme členy Asociaci společenské odpovědnosti

Rostlinná strava úzce souvisí s ekologií a udržitelným rozvojem. Proto jsme se nově stali členem Asociace společenské odpovědnosti.

A-CSR pomáhá rozvíjet udržitelné podnikání v České republice a zvyšovat potenciál společensky odpovědných organizací oproti konkurenci. Propojuje přitom soukromý, vládní i neziskový sektor. Mezi její nejviditelnější projekty patří Fórum udržitelného rozvoje a Giving Tuesday – světový svátek dárcovství, který oslavuje chuť pomáhat a konat dobré skutky. A-CSR je také národním hostitelem Global Compact spadající pod OSN. Nabyté globálně fungující know-how může díky tomu rozšiřovat i do lokálních projektů. 

Vstupem do A-CSR vyjadřujeme souhlas s nutností plnění Cílů udržitelného rozvoje pro příštích 15 let stanovených na kongresu OSN v roce 2015. Patří mezi ně například ochrana životního prostředí, boj se změnou klimatu, rozvoj lidských práv a ukončení hladu. Přispět ke splnění těchto cílů chce ČVS šířením povědomí o veganském životním stylu a snižováním spotřeby živočišných výrobků u široké veřejnosti.

Vysoká spotřeba masa a mléčných výrobků se podílí na produkci skleníkových plynů z více než 13 %, což je srovnatelné s vlivem dopravního průmyslu. Zároveň zabírá živočišná výroba až 85 % hospodářské plochy. Více se o dopadech živočišné výroby na planetu můžete dočíst zde. Polovina celkové úrody pšenice v Evropě se využívá pro výkrm hospodářských zvířat. Využívání půdy na pěstování potravin určených přímo lidem by výrazně přispělo k ukončení hladu.

O nás

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.