fbpx

Co děláme

Česká veganská společnost je nezisková organizace, jejímž cílem je zlepšovat a usnadňovat život lidem, kteří z různých důvodů chtějí snížit svoji spotřebu živočišných produktů nebo je úplně vyloučit.

Tohoto cíle chceme dosáhnout vzděláváním a poskytováním informací nejenom široké veřejnosti, ale také lidem a institucím z různých oblastí života jako je zdravotnictví, školství, gastronomie, potravinářství, oděvní nebo kosmetický průmysl apod.

Naším cílem je, ve zkratce, usilovat o systémové změny směřující ke snadnějšímu životu veganů v ČR. Tato snaha bude samozřejmě automaticky znamenat zlepšení situace i pro lidi, kteří chtějí z jakýchkoli důvodů snížit spotřebu živočišných produktů a produktů spojených s využíváním zvířat. Doufáme tedy, že činnost ČVS zaujme i nevegany, kterým nejsou zvířata, ekologie a vlastní zdraví lhostejné.

Chceme informovat praktické lékaře a pediatry o vědeckých poznatcích ohledně čistě rostlinného stravování jak u dospělých, tak u dětí, těhotných i kojících žen a sdílet s nimi zkušenosti veganských rodičů. Chceme se podílet na tvorbě oficiálních výživových doporučení, prosadit, aby zahrnovala i čistě rostlinnou stravu. Cílem působení v této oblasti je překonání předsudků vůči veganskému stravování jak dospělých, tak těhotných a kojících žen a dětí v české společnosti. Chceme také pomoct prosazovat možnosti čistě rostlinného stravování ve školách, školkách, nemocnicích, vězeních, armádě a dalších státních zařízeních.

Chceme se dále podílet na přípravě vyučování na hotelových školách, přípravě kurzů pro profesionály v gastronomii. Chceme též pomáhat podnikatelům a dalším subjektům při vývoji nových produktů či služeb nebo transformaci existujícího podnikání na šetrnější k přírodě a zvířatům. Doufáme, že tímto pomůžeme rychleji zabezpečit pokrytí současné a zvyšující se poptávky po veganských potravinách, produktech a nabídce rostlinných jídel.

Kromě spolupráce s těmito institucemi budeme též poskytovat všechny potřebné informace a pomoc jednotlivcům. Ať už to budou začínající vegani, jejich rodiče nebo jednoduše lidé, kteří se o veganství teprve dozvěděli a zaujalo je, budeme připraveni informovat a poradit.

Chceme také vykonávat výzkumnou činnost. Chceme sbírat zkušenosti českých veganů ohledně rodičovství, stavu některých problematických výživných látek (jako např. vitamin B12) a zdravotního stavu (jak úspěchů, tak i neúspěchů) a vytvářet z nich přehledné zprávy pro veřejnost a lékařskou komunitu. Rádi bychom taktéž navázali spolupráci se zemědělskými univerzitami a ministerstvem zemědělství a zkoumali důsledky snižování poptávky po živočišných produktech na zemědělskou produkci, systémy dotací atp.