Lidé

Martin Ranninger

Předseda
martin.ranninger@veganskaspolecnost.cz

Mgr. Jana Hajrová

Projektová manažerka
jana.hajrova@veganskaspolecnost.cz

MUDr. Adéla Pouzar

Zdravotní expert
adela.pouzar@veganskaspolecnost.cz

Mgr. Eva Hemmerová

Marketing & PR
eva.hemmerova@veganskaspolecnost.cz

Mgr. Daniel Cao

Právní expert
daniel.cao@veganskaspolecnost.cz

Mgr. Pavla Široká

Výživová poradkyně
pavla.siroka@veganskaspolecnost.cz

Dále v ČVS působí:

PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.

Mgr. Silvestr Vandrovec Špaček

Zdravotnický tým

MUDr. Adéla Pouzar – vystudovala 2. lékařskou fakultu v Praze. O zdravou výživu se zajímá již 10 let. V rámci studia medicíny absolvovala několik volitelných předmětů týkajících se výživy a mimo fakultu získala certifikaci výživového poradce. V roce 2018  pracovala 3 měsíce ve výzkumu u doktora Neal Barnard, MD ve společnosti Physicians Committee for Responsible Medicine ve Washington DC, kde zkoumala vliv rostlinné stravy na metabolismus a revmatoidní artritidu. Propaguje udržitelný, zdravý životní styl, se zaměřením na vyváženou stravu, která je nutričně bohatá, co nejméně průmyslově zpracovaná a která vede k prevenci civilizačních onemocnění.

Mgr. Pavla Široká – výživovému poradenství se věnuje na plný úvazek 8 let (od roku 2010), vegansky se stravuje 11 let (od roku 2007). V posledních letech především lektoruje a pořádá kurzy jak pro laickou veřejnost, tak pro odborníky. Specializuje se na témata jak vyvážit veganskou stravu, aby nic nechybělo (vitamíny, minerály, tuky, aminokyseliny, plnohodnotnou náhrada ryb). Porovnání nedostatků látek v běžné a veganské populaci, na co si dávat pozor, co jsou naopak mýty. Vitamín B12 – spolehlivé dávky, forma, spolehlivé testy vitamínu B12.

MUDr. Roman Štícha je lékař v oboru ortopedie a traumatologie ve Fakultní nemocnici Motol. Člověk, který spojuje nadšení pro pohybový aparát, cvičení a zdravou výživu. Aktivně se věnuje sportu od r. 2007, a to i v roli závodníka – zprvu v silových soutěží, dále také v běžeckých závodech a překážkových závodech typu Spartan Race. Od roku 2014 působí jako akreditovaný fitness trenér a také jako výživový poradce. Nejen z medicínského hlediska přikládá obrovský význam zdravému životnímu stylu, jehož neoddělitelnou součástí je rostlinná strava. Veganskou stravu s úspěchem poprvé vyzkoušel v roce 2016. V dalších letech rozvíjel svůj zájem o celistvou rostlinnou stravu, do které se zamiloval pro její zdravotní benefity doložitelné vědeckými důkazy.

MUDr. Jakub Hurych – je lékařem ve FN v Motole, kde pracuje na Ústavu lékařské mikrobiologie. Ve své práci se věnuje laboratorní diagnostice infekčních nemocí, antibiotické léčbě a výzkumu lidského mikrobiomu ve vztahu k lidským nemocem. Veganem se stal zejména na základě jasných a přesvědčivých důkazů potvrzujících pozitivní vliv rostlinné stravy na lidský organismus V této problematice se s chutí vzdělává dále, propaguje ji s nadšením ve svém okolí a využívá její benefity při maratonském tréninku.

Mgr. Dagmar Štruncová – je od roku 2004 vegetariánka, od roku 2014 veganka, převážně z etických důvodů. Profesí je farmaceut, nyní je na mateřské dovolené. Od září 2018 je studentkou doktorského studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde se zabývá výhodami rostlinné stravy při léčbě rakoviny.

MUDr. Radana Dymáčková – je od roku 2004 vegetariánka, od roku 2014 veganka. Důvody jsou především etické. Je lékařka, atestovaná v oboru radiační onkologie. Pracuje na Masarykově onkologickém ústavu Brno jako vedoucí lůžkového Oddělení radiační onkologie. Pracuje také jako externí lékař v Hospici u Svaté Alžběty v Brně. Studuje doktorské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na téma akupunktura a snižování nežádoucích účinků onkologické léčby.

Eliška Selinger, je studentka všeobecného lékařství věnující se výzkumu a popularizaci vědy. K veganství dospěla přes reduktariánství a vegetariánství z etických důvodů v roce 2013, kdy také začala s kolegyní psát food blog Chudý vegosaurus. V současnosti se ale více než vaření věnuje přednáškám a psaní článků o veganství i vědě.