Lidé

Martin Ranninger, se stal předsedou v květnu 2018. Živí se marketingem a designem v rámci pražské agentury VEG marketing. V neziskovém prostoru pracoval už několik let a to ve vysokoškolském prostředí.

Silvestr Vandrovec Špaček, vystudoval Literární akademii a spolupořádal kulturní akce jako autorská čtení a vystoupení amatérských divadel v klubu Cross. Od roku 2010 je veganem a podílí se na organizaci každoroční street party Veggie Parade a dalších aktivitách z. s. Otevři oči. V současnosti se živí jako překladatel dětské literatury a IT analytik.

Daniel Cao, právní expert ČVS, absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a kromě advokacie působí v několika neziskových organizacích zaměřených na ochranu zvířat. K etickému veganství ho vedlo přesvědčení o morální povinnosti lidí chovat se ke zvířatům spravedlivě.

Jana Kupcová vystudovala sociální práci a v současnosti provozuje veganský catering v Praze. Maso odmítala ze soucitu k hospodářským zvířatům od svých 13 let a vegankou se stala v roce 2011. V posledních letech se věnuje podpoře veganského způsobu života v oblasti gastronomie a sociálním aspektům veganství.

Ján Kupec vystudoval umělou inteligenci, živí se programováním a dlouhodobě se zabývá ekologií a udržitelností. Environmentální a etické aspekty živočišné produkce ho přiměly, aby vyzkoušel život bez využívání zvířat a následující pozitivní zkušenost (veganem je od roku 2002) ho přesvědčila, že tento životní styl stojí za to aktivně podporovat. Proto také v roce 2014 inicioval i vznik ČVS a byl jejím prvním předsedou.

Tereza Vandrovcová vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK a přednáší sociální psychologii a animal studies (Humanimal.cz) na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě a University of New York in Prague. Maso nejí od roku 2002, v roce 2011 se stala z etických důvodů vegankou. Propagaci veganství se věnuje prostřednictvím přednáškové činnosti pro veřejnost, skrze portál Soucitně.cz, ale i v rámci občanského sdružení Otevři oči.

Eva Hemmerová, vystudovala obor Psychologie na Jihočeské univerzitě a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v rámci studia se zaměřovala na psychologické aspekty konzumace masa. V 16 letech se stala vegetariánkou z etických důvodu, na veganství přešla v roce 2015 díky veganské výzvě. Věnuje se veganské gastronomii, malbě a s ČVS spolupracuje jako editor sociálních médií.

Zdravotnický tým

MUDr. Adéla Hložková – vystudovala 2. lékařskou fakultu v Praze. O zdravou výživu se zajímá již 10 let. V rámci studia medicíny absolvovala několik volitelných předmětů týkajících se výživy a mimo fakultu získala certifikaci výživového poradce. V roce 2018  pracovala 3 měsíce ve výzkumu u doktora Neal Barnard, MD ve společnosti Physicians Committee for Responsible Medicine ve Washington DC, kde zkoumala vliv rostlinné stravy na metabolismus a revmatoidní artritidu. Propaguje udržitelný, zdravý životní styl, se zaměřením na vyváženou stravu, která je nutričně bohatá, co nejméně průmyslově zpracovaná a která vede k prevenci civilizačních onemocnění.

Mgr. Pavla Široká – výživovému poradenství se věnuje na plný úvazek 8 let (od roku 2010), vegansky se stravuje 11 let (od roku 2007). V posledních letech především lektoruje a pořádá kurzy jak pro laickou veřejnost, tak pro odborníky. Specializuje se na témata jak vyvážit veganskou stravu, aby nic nechybělo (vitamíny, minerály, tuky, aminokyseliny, plnohodnotnou náhrada ryb). Porovnání nedostatků látek v běžné a veganské populaci, na co si dávat pozor, co jsou naopak mýty. Vitamín B12 – spolehlivé dávky, forma, spolehlivé testy vitamínu B12.

MUDr. Roman Štícha je lékař v oboru ortopedie a traumatologie ve Fakultní nemocnici Motol. Člověk, který spojuje nadšení pro pohybový aparát, cvičení a zdravou výživu. Aktivně se věnuje sportu od r. 2007, a to i v roli závodníka – zprvu v silových soutěží, dále také v běžeckých závodech a překážkových závodech typu Spartan Race. Od roku 2014 působí jako akreditovaný fitness trenér a také jako výživový poradce. Nejen z medicínského hlediska přikládá obrovský význam zdravému životnímu stylu, jehož neoddělitelnou součástí je rostlinná strava. Veganskou stravu s úspěchem poprvé vyzkoušel v roce 2016. V dalších letech rozvíjel svůj zájem o celistvou rostlinnou stravu, do které se zamiloval pro její zdravotní benefity doložitelné vědeckými důkazy.

MUDr. Jakub Hurych – je lékařem ve FN v Motole, kde pracuje na Ústavu lékařské mikrobiologie. Ve své práci se věnuje laboratorní diagnostice infekčních nemocí, antibiotické léčbě a výzkumu lidského mikrobiomu ve vztahu k lidským nemocem. Veganem se stal zejména na základě jasných a přesvědčivých důkazů potvrzujících pozitivní vliv rostlinné stravy na lidský organismus V této problematice se s chutí vzdělává dále, propaguje ji s nadšením ve svém okolí a využívá její benefity při maratonském tréninku.

Mgr. Dagmar Štruncová – je od roku 2004 vegetariánka, od roku 2014 veganka, převážně z etických důvodů. Profesí je farmaceut, nyní je na mateřské dovolené. Od září 2018 je studentkou doktorského studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde se zabývá výhodami rostlinné stravy při léčbě rakoviny.

MUDr. Radana Dymáčková – je od roku 2004 vegetariánka, od roku 2014 veganka. Důvody jsou především etické. Je lékařka, atestovaná v oboru radiační onkologie. Pracuje na Masarykově onkologickém ústavu Brno jako vedoucí lůžkového Oddělení radiační onkologie. Pracuje také jako externí lékař v Hospici u Svaté Alžběty v Brně. Studuje doktorské studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na téma akupunktura a snižování nežádoucích účinků onkologické léčby.

Eliška Selinger, je studentka všeobecného lékařství věnující se výzkumu a popularizaci vědy. K veganství dospěla přes reduktariánství a vegetariánství z etických důvodů v roce 2013, kdy také začala s kolegyní psát food blog Chudý vegosaurus. V současnosti se ale více než vaření věnuje přednáškám a psaní článků o veganství i vědě.