Strategie 50by40

Do roku 2040 chceme snížit živočišnou spotřebu o 50 %

Mnoho nejpalčivějších světových problémů sdílí společnou příčinu – naše stravování. Rozšiřujeme povědomí o tom, jak může každý z nás s těmito problémy bojovat změnou jídelníčku a podporujeme zvýšení nabídky a dostupnosti rostlinných produktů a jídel.

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu. Naší misí jsme se připojili k mnoha organizacím, které si dali společný cíl – celosvětové snížení spotřeby živočišných produktů o 50 % do roku 2040. #50by40

Více rostlinné stravy? 5x lepší svět pro všechny

 • Pro chuť – stravovat se rostlinně a zároveň přitom nepřijít o oblíbené chutě nebylo nikdy jednodušší než v současnosti.
 • Pro zdraví – správně sestavená a vyvážená veganská strava je nejen bezpečná, ale může též pomoci při prevenci či léčbě některých nemocí.
 • Pro spravedlivější svět – s růstem světové populace souvisí i otázka toho, jak můžeme svět nasytit spravedlivěji a udržitelněji.
 • Pro zvířata – průměrný člověk stravující se “západní dietou” sní za svůj život tisíce zvířat a většina z nich pochází z velkochovů.
 • Pro životní prostředí – rostlinná strava má řadu pozitivních dopadů na životní prostředí včetně boje proti klimatické změně, udržitelnějšího využívání zdrojů i zachování biodiverzity.

Ambiciózní ale dosažitelný cíl: 50by40

Uvědomujeme si, že snížení spotřeby živočišných produktů o 50% do roku 2040 může znít jako velmi ambiciózní cíl. Víme také, že k jeho dosažení nemůžeme dosáhnout sami jako ojedinělá organizace. Současná velmi vysoká spotřeba živočišných produktů je však záležitostí posledních 60 let. Ze statistických dat víme, že stravovací preference společnosti se mění a díky tomu víme, že je dosažení cíle reálné. Vidíme, že obliba rostlinných produktů a trend reduktariánství je také na vzestupu. K dosažení 50by40 cíle jsme odhodláni navazovat partnerství s organizacemi, které jsou z různých důvodů nakloněny tomuto cíli.

Stravovací návyky se mění

V březnu 2019 provedla agentura IPSOS pro Asociaci společenské odpovědnosti průzkum zaměřený na stravovací návyky Čechů. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že:

 • 32% obyvatel plánuje konzumovat více rostlinných produktů a zároveň méně masa,
 • 45% lidí je přesvědčeno, že živočišná produkce má negativní dopad na životní prostředí a změnu klimatických podmínek na zemi,
 • 69% lidí zaznamenalo, že v obchodech dochází k růstu nabídky rostlinných produktů.

Přestože pouze 5% obyvatel České republiky preferuje stravu s vyloučením masa, až třetina lidí chce snížit svoji spotřebu živočišných produktů a zařadit více rostlinných alternativ.

Sníme naší planetu?

Nadměrná spotřeba živočišných produktů má negativní dopad (nejen) na životní prostředí.

Špatné stravovací návyky jsou nejen nezdravé, ale také neudržitelné z hlediska životního prostředí. Živočišný průmysl hraje významnou roli při změně klimatu a je jednou z hlavních příčin odlesňování, znečišťování vody a ztráty biodiverzity.

Změna klimatu

Snížení spotřeby masa a jiných živočišných produktů může významným způsobem přispět ke zmírnění změny klimatu. Odvětví živočišné výroby  je zodpovědné za přibližně 15 % emisí skleníkových plynů, což je vyšší podíl než má celosvětová doprava. Hospodářská zvířata poskytují pouze 18 % kalorií, ale zabírají až 83 % zemědělské plochy.

Voda

Živočišná výroba je klíčovým hráčem ve zvyšování spotřeby vody. Až třetina vody spotřebované v zemědělství se využije v živočišné výrobě. Kromě spotřeby je velkým problémem také  znečištění vody živinami a fosforem z umělých hnojiv, antibiotiky, hormony či těžkými kovy. 

Odlesňování

Expanze živočišní má obrovský vliv také na odlesňování. K největšímu odlesňování dochází zejména v Latinské Americe, kde 70% bývalých amazonských lesů zabírají pastviny a pole s krmivi pro hospodářská zvířata. Pokud bude ničení amazonského deštného pralesa pokračovat bez kontroly, dosáhneme bodu, ze kterého není návratu, což by mohlo vést k úplnému zhroucení amazonského ekosystému s vážnými důsledky pro globální klima.

Ztráta biodiverzity

Ve světě, kde stále více lidí přijímá západní způsob stravování, (s vysokým obsahem masa, mléčných výrobků a zpracovaných potravin) produkce plodin ke krmení hospodářských zvířat představuje obrovský tlak na naše přírodní zdroje a je hnacím motorem ke ztrátě biodiverzity. Půda na pěstování krmiva je získávána na úkor divoké přírody, a dochází tak k nenahraditelné ztrátě biodiverzity v podobě rostlin i živočichů.

Zeleninová pánev s tofu a quinoou, veganské recepty, česká veganská společnost, vege recepty, veggie jídlo, recepty
Kuchařka, veganské recepty, Česká veganská společnost, veganské recepty, veganská kuchařka
Veganské burgery

Pochutnejte si s námi. Poznejte naše řešení pro lepší svět

Aktivity, kterým se jako organizace věnujeme a které vám přiblížíme na následujících stránkách mají jedno společné: jde vždy o chutná řešení. Ne náhodou se naše aktivity zaměřují výhradně na oblast jídla, které má největší dopad na prostředí okolo nás a dosažení naší mise. Z tohoto důvodu se nezabýváme kampaněmi na zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat nebo okrajovými tématy veganství jako je testování na zvířatech či cirkusy.

Inkluzivní řešení, které nabízíme je vhodné opravdu pro všechny. Každý z nás může utvářet lepší svět několikrát denně právě tím, pro co se rozhodne na svém talíři. Proto poskytujeme podporu a poradenství nejen jednotlivcům, kteří se snaží o redukci či úplné vyloučení živočišných produktů, ale podporujeme také výrobce potravin či školy v rozšiřování bezmasé nabídky. V neposlední řadě pracujeme s médii, abychom posílili pozitivní pohled na veganství ve společnosti.

Strategie 2020-2021

Ačkoliv je veganství v posledních letech rostoucím trendem, ve společnosti převládá většinový názor, že veganství je extrémní, časově i finančně náročné, chuťově a výživově neuspokojující. Na tyto překážky k dosažení naší mise rozvíjíme 3 hlavní činnost a to v oblastech inovací potravinového průmyslu, mediálního programu a osvětové činnosti.

Inovace v potravinovém průmyslu

Potravinový průmysl i v České republice zaznamenal v posledních letech nárůst inovativních rostlinných výrobků, stále se však z hlediska dostupnosti a pestrosti, chuti nebo i ceny nevyrovná nabídce dalších západních zemí. V oblasti inovací je potravinářský průmysl pozadu, proto naším inovačním programem podporujeme firmy a startupy, které se rozhodly zařadit či se zcela soustředit na rostlinné produkty. 

Spolupracujeme s řadou firem v rámci certifikačního programu V-Label, který jim usnadní vstup i na zahraniční trh a pomáhá oslovit novou cílovou skupinu. S cílem zvýšit dostupnost rostlinných potravin rozvíjíme také inovační program Future Foods, který zahrnuje praktický manuál pro firmy a členství v naší podpůrné komunitě. Institucím také pomáháme zařadit do své nabídky rostlinná jídla, která jsou chuťově i nutričně plnohodnotná a ekologicky udržitelnější. Zaměřujeme se především na školská stravovací zařízení, kterým nabízíme proškolení kuchařů.

Cíl: Zvýšení dostupnosti rostlinných potravin a snížení spotřeby

 • Firmy preferují naši ochrannou známku a máme více finančních prostředků
 • Vznikají nové veg* firmy, pomáháme k utváření lepších podmínek
 • Jídelny zavádí bezmasé dny a rozšiřují nabídku rostlinných jídel

Mediální program

Média často nemají relevantní a vědecky podložené informace o veganství, proto se uchylují k senzaci chtivým bulvárním článkům. V rámci našeho mediálního programu proto poskytujeme médiím vědecky podložené informace, ale i praktické tipy a recepty, a zprostředkováváme názory odborníků vzdělaných v oblasti rostlinné stravy, a to pomocí redakční a další spolupráce.

Specifikem je i spolupráce s magazíny zaměřenými na gastronomii, které předávají informace o veganství cílové skupině kuchařů i majitelů hotelů a restaurací. Cílem mediálního programu je mimo jiné také to, abychom se stali silným hlasem a respektovaným partnerem v problematice veganství. Dále spolupracujeme s influencery na společném šíření našeho cíle #50by40.

Cíl: Normalizace a vytváření pozitivního obrazu (vnímání) veganství.

 • Média více informují o rostlinné stravě a obrací se na nás jako na odborníka
 • Aktivizujeme cílové skupiny skrze spolupráci s influencery

Osvětová činnost

Odborníci a veřejnost nejsou dostatečně informováni o výhodách správně sestavené rostlinné stravy. Lidé se zájmem o rostlinnou stravu naráží na různé překážky, například neví, jak si sestavit vyvážený a chutný jídelníček, mají strach z reakce okolí včetně lékařů nebo neví, jak veganství dále komunikovat. Osvětovou činností usilujeme o normalizaci a vytváření pozitivního obrazu (vnímání) veganství s cílem zvýšit spotřebu rostlinných produktů. 

K dosažení tohoto cíle rozvíjíme různé osvětové aktivity jako jsou kurzy pro odbornou i laickou veřejnost, vydávání vlastního podcastu, tematických e-booků a článků na našem blogu. Skrze své kanály nevyvoláváme pocity viny za využívání živočišných produktů, nešokujeme drastickými záběry z velkochovů ani nevyužíváme manipulativních metod. Zakládáme si na vědecky podložených faktech, čímž přispíváme k demystifikaci rostlinné stravy. Pozitivní komunikací veřejnost také inspirujeme k zařazení rostlinné stravy pomocí našich sociálních sítí.

Cíl: Veřejnost překonala překážky na cestě k rostlinnějšímu stravování

 • Více odborníků zná důvody a podporuje omezování či úplné vyloučení živočišných produktů ze stravy
 • Laická veřejnost ví jak a proč omezovat či zcela vyřadit živočišné produkty
 • Kanály ČVS pomáhají veřejnosti překonat překážky a poskytují inspiraci ohledně rostlinného stravování
Česká veganská společnost

Čím se v práci řídíme? Naše hodnoty

Respekt

Respekt (nejen ke zvířatům) je zásadní hodnotou, ze které naše organizace vznikla. Věříme, že všechna zvířata mají právo na život, a proto se snažíme šířit osvětu o veganství jako o životním stylu, který v co největší možné a praktikovatelné míře vylučuje všechny formy využívaní zvířat kvůli jídlu, oblečení nebo jakémukoliv jinému účelu. Věříme ve svět, ve kterém si každý může vybrat etické a zároveň chutné jídlo s ohledem na zvířata, životní prostředí i vlastní zdraví. Vzájemný respekt a úcta je pro nás stejně důležitá také uvnitř organizace a v komunikaci směrem k veřejnosti.

Odbornost

Jsme organizací, která si zakládá na šíření ověřených a vědecky podložených poznatků, a proto u nás není prostor na zveřejňování mýtů nebo zamlčování nehodících se faktů. Protože nám záleží na tom, abychom pro odbornou i laickou veřejnost byli důvěryhodnou a silnou organizací, pravidelně pracujeme na sebevzdělávání a zvyšování své odbornosti.

Udržitelnost

Živočišnou výrobu vnímáme jako neetickou vůči zvířatům, ale také jako dlouhodobě neudržitelnou z hlediska životního prostředí. Rostlinná strava nám též může pomoci snáz zasytit vzrůstající populaci. S každým výběrem našeho jídla si tak můžeme zvolit etičtější variantu pro zvířata, pro lidi a pro planetu. Spolupracujeme tedy s organizacemi, které přispívají k udržitelnější budoucnosti a motivujeme firmy k výrobě rostlinných produktů.

Pozitivní inspirace

Uvědomujeme si, že při cestě k veganství lidé narážejí na nejrůznější překážky, ať už se jedná o neuspokojivou dostupnost rostlinného jídla nebo negativní reakce okolí. Proto komunikujeme pozitivně a vyzýváme k postupnému zařazování veganských výrobků do svého jídelníčku. Místo vyvolávání pocitů viny a šokování drastickými záběry se snažíme veřejnost inspirovat a poukazovat na různé benefity rostlinného stravování.

Rovnost

V České veganské společnosti odmítáme všechny formy diskriminace na základě náboženství, sexuální orientace, etnicity, pohlaví, zdravotního stavu či věku. Jako organizace se také striktně distancujeme od zneužívání veganství a boje proti týrání zvířat na šíření rasové či náboženské nesnášenlivosti. K propagací veganství nikdy nevyužíváme sexismus, “body shaming”, “sex sells” a podobně.

Pragmatismus

Uvědomujeme si, že našich cílů se nám nepodaří dosáhnout samotným a že svět nezmění hrstka veganů a veganek. Proto při naplňování našich cílů volíme pragmatický přístup a snažíme se být co možná nejefektivnější. To znamená, že podporujeme jakékoliv přiblížení rostlinné stravě jako je reduktariánství, postupný přechod k rostlinné stravě, veganské výzvy či bezmasé dny. Ze stejného důvodu navazujeme partnerství s nejrůznějšími subjekty, pokud jsou ochotné spolupracovat na společné vizi rostlinnější budoucnosti.

Máte dotaz k naší strategii?

Napadá Vás, jak strategii zlepšit? Chtěli byste se stát našimi partnery a společně mise #50by40 dásáhnout? Ozvěte se nám, rádi se s Vámi spojíme.

Martin Ranninger
martin.ranninger@proveg.com