Newsletter 01

Milé přítelkyně a milí přátelé České veganské společnosti,

děkujeme za vaši podporu při vzniku této nové organizace. Formou prvního newsletteru se s vámi chceme podělit o to, co se od vzniku ČVS povedlo a co plánujeme dělat dál.

V první řadě se k nám přidala hromada šikovných lidí, kteří mají chuť nás podpořit jak finančně, tak osobně dobrovolnickou činností. Do 22. dubna 2015 se 74 z vás přihlásilo ke členství a dohromady jsme dosud získali 30 000 Kč ve formě členských příspěvků a darů. Několik desítek vás také nabídlo pomoc s překlady, korekturou textů, různými formami fundraisingu, psaním článků, shromažďováním informací, webem, grafikou a tak dále. O tom víc níže.

Během těchto prvních měsíců existence ČVS byl hlavní náplní naší práce samozřejmě rozvoj organizace, ale také náš první projekt, Vegucation.

Vegucation - logoVegucation je projekt, jehož cílem je naučit studenty i profesionály z oblasti gastronomie vše, co potřebují vědět o veganství, o rostlinné výživě a vaření a o motivaci svých zákazníků. Navazujeme na původní projekt konsorcia veganských a vegetariánských neziskovek z Německa, Rakouska, Belgie a Holandska, který byl financován pomocí grantu EU. Úkolem ČVS je jeho aplikace v České republice.

Do této chvíle se nám povedlo přeložit učební plán, tiskovou zprávu a komplexní učebnici pro žáky, která momentálně prochází korekturou a grafickou sazbou. V současné době se slibně vyvíjí spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, díky níž plánujeme zorganizovat několik kurzů pro profesionální kuchaře a učitele hotelových škol. Zároveň řešíme překlad a přípravu dalších výukových materiálů a způsob distribuce učebnic. Pracujeme také na oslovování sponzorů a fundraisingové kampani na podporu tisku učebnic.

Rozvoj organizace

Rozsáhlé projekty jako Vegucation vyžadují velké množství prostředků a úsilí. Proto od začátku směřujeme k vybudování sítě dobrovolníků a zabezpečení prostředků pro několik zaměstnanců a zaměstnankyň. Ti budou zodpovídat za vedení konkrétních projektů, koordinaci dobrovolníků, získávání prostředků a různou administrativu. S pomocí zaměstnaných lidí dosáhneme větších výsledků za kratší dobu.

Do té doby se snažíme ve volném čase stihnout, co se dá. Ján Kupec má na starosti rozvoj organizace, koordinaci dobrovolníků, zabezpečení prostředků a projekt Vegucation, který si postupně přebírá na starost Jana Hajrová. Tereza Vandrovcová se ujala vedení výzkumného týmu, který průběžně sbírá podklady pro všechny oblasti, kterým se věnujeme. Silvestr Vandrovec Špaček vede vývoj webových stránek. S grantovým fundraisingem nám pomáhá hlavně Lucia Stančáková. S právními otázkami kolem veganství a administrativy pomáhá Daniel Cao. Dáváme dohromady také tým studentek medicíny v čele s Barborou Koptíkovou, který pomůže s výživou a zdravotními aspekty veganství a bude komunikovat s lékařskou a výživářskou komunitou.

Nejbližší plányikona-napad

V rámci Vegucation nás čeká, vedle dokončení učebnic, příprava kurzů pro kuchaře/ky a učitele/ky hotelových škol. Budeme také hledat možnosti spolupráce s hotelovými školami a distribuce učebnic. Projekt má velký potenciál zlepšit přehled o veganství v gastronomii a je mnoho způsobů, jakými můžeme tyto znalosti šířit, proto tyto aktivity určitě nebudou poslední.

Dalším krokem, souběžně s pokračováním Vegucation, je zprovoznění webových stránek, které budou plnit jeden ze základních cílů ČVS – poskytování veškerých praktických i odborných informací o veganství pro veřejnost, firmy i různé instituce. V rámci nich také spustíme darovací stránky pro jednoduché zasílání finančních příspěvků na provoz ČVS a jednotlivé projekty.

Nasazujeme také CRM systém Salesforce pro správu kontaktů (členové, dobrovolníci, dárci, sponzoři, klíčové instituce a osobnosti, apod.), který nám zase umožní komunikovat a spolupracovat s mnohem více lidmi a subjekty a pomůže nezapomenout na žádnou důležitou zprávu.

brozura-nese-malaVe spolupráci s NESEHNUTÍ chystáme dotisk brožury Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy (PDF), o kterou je na veřejných akcích velký zájem. Tisk zaplatíme z vašich členských příspěvků, ale rozjedeme také fundraisingovou kampaň speciálně pro tento účel.

Pracujeme též na navázání spolupráce s lékařskou komunitou s cílem připravit informační brožuru pro praktické lékaře a pediatry. Brožura bude informovat o základech veganské výživy, potenciálních rizicích a jejich prevenci, souvisejících mýtech, důvodech lidí pro veganství a podobně.

Naše práce bude vždy stát hlavně na dobrovolné pomoci a darech. Kromě již zmiňovaných bychom chtěli poděkovat Táně Roubíčkové, která nám nakreslila logo a pomohla a neustále pomáhá nám i dalším veganským organizacím a akcím s hromadou grafiky, Danielu Caovi za neúnavné prohrabávání se tunami právních textů souvisejících s veganstvím a vydatnou právní pomoc, Lucii Stančákové za překlady textů a sledování grantových výzev, Vendule Hlavové a rodině Vidličkových za překlad učebnice Vegucation pro studenty a dalších textů, Pavlíně Hillerové, Kateřině Sapíkové a Janu Kvasničkovi za práci ve výzkumném týmu, Elišce Selingerové a Barboře Koptíkové za odbornou pomoc v otázkách zdraví a výživy, Markétě Musilové za pomoc s Vegucation a se stužkovou akcí na Světový den veganství, Kláře Leflerové, Sylvii Bermannové a dalším dobrovolníkům za pomoc s Vegucation, Janě Hajrové kromě Vegucation za četnou pomoc s různými formalitami, Haně Mlavcové a firmě Asamm Software za štědrý dar a v neposlední řadě Haně Starostové a manželům Vandrovcovým za velkou pomoc a podporu při vzniku ČVS.

Ještě jednou děkujeme všem za dosavadní podporu a spolupráci. Zachovejte nám přízeň a těšte se na českou učebnici Vegucation, web a další novinky a neváhejte nám psát nebo si s námi popovídat naživo na akcích jako Veggie Parade nebo Veganské hody.

PS: Pokud jste přihlašovali do ČVS sebe i svou rodinu či partnera/ku a chcete aby tyto zprávy chodili i jim, pošlete nám prosím i jejich emailové adresy.

Ján Kupec, předseda České veganské společnosti

Jano Kupec

Studijní plán Vegucation je přeložen!

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na překladu studijního plánu projektu Vegucation: Vendule Hlavové, Kláře Leflerové, Kláře Kolaříkové, Vojtěchu Vávrovi, Kamile Kvíčalové, Lucii Javorské, Jolaně Bouchouia a Andree Hermanové. Děkujeme!

Studijní plán je nyní dokončen, včetně jazykové korekce! Momentálně dokončujeme překlad učebnice pro studenty, se kterou budeme, spolu s učebním plánem a dalšími přeloženými materiály, oslovovat hotelové školy.

V průběhu roku je možné, že budeme potřebovat pomoct s překladem dalších materiálů v rámci projektu Vegucation. Proto budeme rádi, když si zapnete upozornění na příspěvky v této skupině a případně nám (opět) pomůžete.

 

Světový den veganství – 1. 11.

Připojte se s námi k symbolickým oslavám Světového dne veganství!

Připněte si na oblečení zelenou stužku ve tvaru písmene „V“. Stužky si můžete vyzvednout na několika místech i předem vyrobené. Ozdobit si také můžete facebookovou profilovou fotku.

Podrobnosti najdete ve facebookové události: https://www.facebook.com/events/1496040083989393/.

Odpověď ČVS na článek o výživě dětí

Přestože renomované zahraniční zdravotnické instituce již nevidí na veganské stravě žádný problém, v našich luzích a hájích se stále udržuje iracionální předpojatost vůči veganské stravě kojenců, dětí, kojících a těhotných matek. Přetiskujeme odpověď nedávno založené České veganské společnosti na jeden z takovýchto článků, která podle našeho názoru může posloužit jako obecněji použitelná reakce na mnoho podobných prohlášení.

Vážená paní Tomešová,

reaguji na Váš článek o nedostatcích ve výživě dětí: http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/nejcastejsi-nedostatky-ve-stravovani-deti-117.html

Článek je celkově velmi dobrý. Chtěl bych ale upozornit na zásadní chybu týkající se alternativních způsobů stravování.

V článku, ve zvýrazněné části, kde chcete (správně) upozornit na nebezpečí těchto směrů, píšete: „S opatrností je třeba přistupovat také k alternativním výživovým směrům. Většina z nich je totiž v jedné nebo více životně důležitých složkách nedostačující a může ohrozit zdravý růst a vývoj dítěte. Americká dietetická společnost (ADA) již před několika lety ve svém prohlášení uznala, že správně složená vegetariánská strava může být pro správný růst a vývoj dítěte dostačující. Důležité ale je uvědomit si, co znamená „správně složená vegetariánská strava““. – V tomto zcela souhlasíme!

Pak ale pokračujete: „V tomto případě je totiž myšleno takzvané laktoovovegetariánství (kromě rostlinných potravin zařazují laktoovovegetariáni denně také vejce a mléko a mléčné výrobky) s případnou občasnou konzumací ryb a plodů moře a dostatečným množstvím správně upravených luštěnin a celozrnných obilovin.“ – To není pravda. Hned v první větě abstraktu onoho stanoviska ADA (dnes je tato instituce přejmenována na Academy of Nutrition and Dietetics) se píše: „It is the position of the American Dietetic Association that appropriately planned vegetarian diets, including total vegetarian or vegan diets, are healthful, nutritionally adequate, and“… Celý článek tady: http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8357

„Ostatní, striktnější způsoby stravování (veganství, makrobiotika, fruitariánství a podobně) není možné pro děti doporučit.“ – Fruitariánství a makrobiotika nejsou racionálními výživovými směry a vyskytuje se v nich mnoho vědecky nepodložených výživových doporučení. Ještě bych k těmto rizikovým směrům přidal vitariánství (raw veganism), které se zcela iracionálně snaží vyloučit veškerou vařenou stravu (myšleno tak, že toto doporučení není podloženo vědeckými studiemi – pozn. red.).

Instituce a dietologové, kteří jsou autoritami ohledně veganství, však propagují vědecky podložené informace o výživě, včetně výživových doporučení ve stravování těhotných a kojících žen a dětí. Vzhledem na to, že jde o netradiční způsob stravování, kdy se správné stravovací zvyklosti zatím v dostatečné míře nepředávají z generace na generaci a mezi lidmi navzájem, je pravdou, že rodič vegan se musí aktivně informovat o správném sestavování jídelníčku. Není to však extrémně složité, jak to vetšinou vykreslují čeští dietologové. Od veganského stravování není rozumné odrazovat, ale naopak rodiče upozornit na problematická místa (např. důležitost suplementace B12, důležitost luštěnin, současné konzumace čerstvého ovoce/zeleniny se zdroji železa a tak dále) a poradit.

Budeme například rádi, když v budoucnu (nebo i ve zmiňovaném článku) místo odrazování rodiče odkážete například na brožurku „Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy“, kterou vydaly veganské společnosti z Rakouska a Švýcarska: http://soucitne.cz/nova-publikace-pro-veganske-rodice. Později, až budou k dispozici naše stránky, Vám rádi zašleme odkaz na informace o veganském stravování od České veganské společnosti.

Doporučuji také nahlédnout na stránky anglické Vegan Society, projektu VeganHealth.org a veganských dietologů:

http://www.vegansociety.com/resources/nutrition-health/eating-well-early-life

http://www.veganhealth.org/#kids

http://www.theveganrd.com/2014/07/safety-of-vegan-diets-for-babies.html

Je načase, abychom se namísto odrazování od tohoto životního stylu šetrného ke zvířatům a životnímu prostředí s potenciálními zdravotními výhodami snažili lidi správně nasměrovat. V Anglii je to už standard a tamější výživoví poradci umí lidem poradit i v rámci veganství. Vegan Society na svých stránkách tedy s klidem odkazuje na ně: „All of the evidence supports well-planned, properly balanced vegan diets for growing children. If you have any concerns, ensure your family doctor refers you to a trained expert called a Registered Dietitian.“.

Věřím, že když se společnými silami budeme objektivně dívat na to, co říká věda a osobní zkušenosti veganských rodičů, dětí a jejich lékařů, budeme podobné doporučení zanedlouho moct dávat lidem i v Česku.

Je pravda, že je mezi vegany mnoho jednotlivců, kteří mají o výživě nerozumné představy a zkreslené informace. Odrazováním však tyto lidi nic nenaučíme, spíš se ještě víc obrátí zády k odborníkům. Místo toho je chceme pravdivě informovat a žádáme i Vás, odbornou veřejnost, aby činila totéž.

Dále pak v odstavci o bílkovinách píšete: „(…) přičemž kvůli snadnější využitelnosti a vhodnějšímu složení samotné bílkoviny by měly živočišné zdroje bílkovin převažovat nad rostlinnými v poměru 2:1“. Můžu Vás poprosit o informaci, na základě čeho lze takový poměr doporučit (dětem)?

Níže pak u potravinové pyramidy naopak chválím: „Ekvivalentem pro maso jsou také vejce a luštěniny. Maso rozhodně denně v jídelníčku dětí ani dospělých být nemusí.„.

Taky tam odkazujete na „Zdravý talíř“, kde je u bílkovin napsáno: „Bílkoviny získáte nejlépe z ryb, luštěnin, ořechů, semínek, zakysaných mléčných výrobků, vajec či masa. Většině z nás prospívá vyšší podíl rostlinných zdrojů bílkovin„, což je určitě správná informace, ale taky je to pravděpodobně v rozporu s tím poměrem 2 : 1 živ. : rostl. bílkovin, který jste zmiňovala výše (byť se ve Zdravém talíři nepíše jaký „vyšší“ podíl).

Děkuji za přečtení a zvážení zmíněných informací a v případě jakýchkoli otázek se na mě prosím neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Ján Kupec
předseda
Česká veganská společnost