Newsletter 01

Milé přítelkyně a milí přátelé České veganské společnosti,

děkujeme za vaši podporu při vzniku této nové organizace. Formou prvního newsletteru se s vámi chceme podělit o to, co se od vzniku ČVS povedlo a co plánujeme dělat dál.

V první řadě se k nám přidala hromada šikovných lidí, kteří mají chuť nás podpořit jak finančně, tak osobně dobrovolnickou činností. Do 22. dubna 2015 se 74 z vás přihlásilo ke členství a dohromady jsme dosud získali 30 000 Kč ve formě členských příspěvků a darů. Několik desítek vás také nabídlo pomoc s překlady, korekturou textů, různými formami fundraisingu, psaním článků, shromažďováním informací, webem, grafikou a tak dále. O tom víc níže.

Během těchto prvních měsíců existence ČVS byl hlavní náplní naší práce samozřejmě rozvoj organizace, ale také náš první projekt, Vegucation.

Vegucation - logoVegucation je projekt, jehož cílem je naučit studenty i profesionály z oblasti gastronomie vše, co potřebují vědět o veganství, o rostlinné výživě a vaření a o motivaci svých zákazníků. Navazujeme na původní projekt konsorcia veganských a vegetariánských neziskovek z Německa, Rakouska, Belgie a Holandska, který byl financován pomocí grantu EU. Úkolem ČVS je jeho aplikace v České republice.

Do této chvíle se nám povedlo přeložit učební plán, tiskovou zprávu a komplexní učebnici pro žáky, která momentálně prochází korekturou a grafickou sazbou. V současné době se slibně vyvíjí spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, díky níž plánujeme zorganizovat několik kurzů pro profesionální kuchaře a učitele hotelových škol. Zároveň řešíme překlad a přípravu dalších výukových materiálů a způsob distribuce učebnic. Pracujeme také na oslovování sponzorů a fundraisingové kampani na podporu tisku učebnic.

Rozvoj organizace

Rozsáhlé projekty jako Vegucation vyžadují velké množství prostředků a úsilí. Proto od začátku směřujeme k vybudování sítě dobrovolníků a zabezpečení prostředků pro několik zaměstnanců a zaměstnankyň. Ti budou zodpovídat za vedení konkrétních projektů, koordinaci dobrovolníků, získávání prostředků a různou administrativu. S pomocí zaměstnaných lidí dosáhneme větších výsledků za kratší dobu.

Do té doby se snažíme ve volném čase stihnout, co se dá. Ján Kupec má na starosti rozvoj organizace, koordinaci dobrovolníků, zabezpečení prostředků a projekt Vegucation, který si postupně přebírá na starost Jana Hajrová. Tereza Vandrovcová se ujala vedení výzkumného týmu, který průběžně sbírá podklady pro všechny oblasti, kterým se věnujeme. Silvestr Vandrovec Špaček vede vývoj webových stránek. S grantovým fundraisingem nám pomáhá hlavně Lucia Stančáková. S právními otázkami kolem veganství a administrativy pomáhá Daniel Cao. Dáváme dohromady také tým studentek medicíny v čele s Barborou Koptíkovou, který pomůže s výživou a zdravotními aspekty veganství a bude komunikovat s lékařskou a výživářskou komunitou.

Nejbližší plányikona-napad

V rámci Vegucation nás čeká, vedle dokončení učebnic, příprava kurzů pro kuchaře/ky a učitele/ky hotelových škol. Budeme také hledat možnosti spolupráce s hotelovými školami a distribuce učebnic. Projekt má velký potenciál zlepšit přehled o veganství v gastronomii a je mnoho způsobů, jakými můžeme tyto znalosti šířit, proto tyto aktivity určitě nebudou poslední.

Dalším krokem, souběžně s pokračováním Vegucation, je zprovoznění webových stránek, které budou plnit jeden ze základních cílů ČVS – poskytování veškerých praktických i odborných informací o veganství pro veřejnost, firmy i různé instituce. V rámci nich také spustíme darovací stránky pro jednoduché zasílání finančních příspěvků na provoz ČVS a jednotlivé projekty.

Nasazujeme také CRM systém Salesforce pro správu kontaktů (členové, dobrovolníci, dárci, sponzoři, klíčové instituce a osobnosti, apod.), který nám zase umožní komunikovat a spolupracovat s mnohem více lidmi a subjekty a pomůže nezapomenout na žádnou důležitou zprávu.

brozura-nese-malaVe spolupráci s NESEHNUTÍ chystáme dotisk brožury Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy (PDF), o kterou je na veřejných akcích velký zájem. Tisk zaplatíme z vašich členských příspěvků, ale rozjedeme také fundraisingovou kampaň speciálně pro tento účel.

Pracujeme též na navázání spolupráce s lékařskou komunitou s cílem připravit informační brožuru pro praktické lékaře a pediatry. Brožura bude informovat o základech veganské výživy, potenciálních rizicích a jejich prevenci, souvisejících mýtech, důvodech lidí pro veganství a podobně.

Naše práce bude vždy stát hlavně na dobrovolné pomoci a darech. Kromě již zmiňovaných bychom chtěli poděkovat Táně Roubíčkové, která nám nakreslila logo a pomohla a neustále pomáhá nám i dalším veganským organizacím a akcím s hromadou grafiky, Danielu Caovi za neúnavné prohrabávání se tunami právních textů souvisejících s veganstvím a vydatnou právní pomoc, Lucii Stančákové za překlady textů a sledování grantových výzev, Vendule Hlavové a rodině Vidličkových za překlad učebnice Vegucation pro studenty a dalších textů, Pavlíně Hillerové, Kateřině Sapíkové a Janu Kvasničkovi za práci ve výzkumném týmu, Elišce Selingerové a Barboře Koptíkové za odbornou pomoc v otázkách zdraví a výživy, Markétě Musilové za pomoc s Vegucation a se stužkovou akcí na Světový den veganství, Kláře Leflerové, Sylvii Bermannové a dalším dobrovolníkům za pomoc s Vegucation, Janě Hajrové kromě Vegucation za četnou pomoc s různými formalitami, Haně Mlavcové a firmě Asamm Software za štědrý dar a v neposlední řadě Haně Starostové a manželům Vandrovcovým za velkou pomoc a podporu při vzniku ČVS.

Ještě jednou děkujeme všem za dosavadní podporu a spolupráci. Zachovejte nám přízeň a těšte se na českou učebnici Vegucation, web a další novinky a neváhejte nám psát nebo si s námi popovídat naživo na akcích jako Veggie Parade nebo Veganské hody.

PS: Pokud jste přihlašovali do ČVS sebe i svou rodinu či partnera/ku a chcete aby tyto zprávy chodili i jim, pošlete nám prosím i jejich emailové adresy.

Ján Kupec, předseda České veganské společnosti

Jano Kupec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.