Veganská krev

Veganská krev je komunita, která vznikla pod ČVS v roce 2016. Sdružuje vegany a veganky darující krev a propaguje dárcovství u veganů.

Takovýto aktivismus pomáhá nejen přímo pacientům (skrz darovanou krev), ale v mnoha ohledech také samotné veganské komunitě. Jednou z výhod dárcovství pro vegany a veganky je lepší přehled o vlastním zdravotním stavu; dárcovství také rozptyluje předsudky, že veganky a vegani jsou neduživá, nezdravá stvoření, kterým navíc záleží na zvířatech více než na lidech.

Dárcovství také dobrou příležitostí, kdy se lékaři osobně setkají se zdravou vegankou či veganem. Více veganských dárců, kteří budou aktivně žádat o veganské občerstvení před a po darováním, také znamená lepší vyjednávací pozici a spíše povede k úspěšnému rozšiřování zdravých veganských jídel v místech odběru.

Prostřednictvím Veganské krve se dárci domlouvají na hromadných darováních, posílají fotografie z darování, a dále tak motivují ostatní k této dobročinné aktivitě.

Sledujte facebookovou stránku Veganská krev.