Oběd ze syrové stravy

Jak argumentace zdravím škodí veganství

30. listopad 2010. Autorka: Virginia Messina, veganská dietoložka. Z anglického originálu přeložila Klára Bulantová.

Poznámka ČVS: I v Česku pozorujeme s roustoucím zájmem o veganství také nárůst mnohých nedorozumění o výživě i o veganství jako takovém. I když je pravdou, že převážně rostlinnou stravu je možno doporučovat všem, mnoho lidí tvrdí že čistě rostlinná strava je tou nejzdravější volbou. A rostlinnou stravou to zdaleka nekončí. Mnoho lidí si dnes veganství spojuje i s bezlepkovou stravou, stravou bez cukru (myšleno bez rafinovaného bíleho cukru – sacharózy), výlučně syrovou (raw) stravou a dalšími způsoby stravování. I když je beze sporu dobře, když vegani a veganky dbají o své zdraví a zdraví svých dětí, je také důležité nepodléhat a nešířit přehnaná tvrzení a mýty. Pokud člověk nemá podezření, že trpí nesnášenlivostí lepku, není důvod se mu vyhýbat, stejně jako není důvod proč by lidé neměli jíst tepelně upravovanou stravu. A také není pravdou že čistě rostlinná strava, nebo strava s některým ze zmíněných omezení je zárukou nebo dokonce podmínkou optimálního zdraví pro všechny. Měli bychom mít na paměti, že pokud budeme překrucovat nebo natahovat pravdu, může to snaze žít soucitně, ekologicky i zdravě vážně škodit.  Následující článek je glosou známé veganské dietoložky Virginie Messina na toto téma.

Když se prezident Clinton před několika měsíci stal (téměř úplným) veganem, moje reakce na tuto novinku nebyla tak nadšená, jak asi bývala mohla být. Vidět, jak se vysoce postavení lidé (nebo kdokoli, kdo něco znamená) stávají vegany ze zdravotních důvodů mě znervózňuje. Zaprvé, prezident Clinton označil svou stravu za „přísnou“, což není zrovna lákavé slovo, mluvíme-li o volbě potravin. Také naznačil, že se jedná o „experiment“ a poznamenal, že 82 procent těch, kdo se dají na nízkotučnou, téměř veganskou stravu pozoruje výrazná zlepšení jejich srdečních potíží. Pod čarou tak tedy říká, že pokud nebude mezi těmi osmnácti šťastnými procenty, experiment ukončí. Jeho strava tedy znamená léčbu, nikoli rozhodnutí se pro veganský životní styl.

Jen pro pořádek – očekávám, že prezident Clinton ony výhody zpozoruje, neboť zhubl tolik, že to samo o sobě má silný vliv na riziko vzniku srdečních chorob. Přesto si ale myslím, že argumentace zdravím škodí veganství i zvířatům, a to z několika důvodů.

~ Lidé, kteří se rozhodnou pro veganskou stravu ze zdravotních důvodů, se nikdy nespokojí pouze s tím „být vegany“. Tíhnou k nabírání dalších a dalších omezení jako žádné přidané oleje/tuky, žádné vařené jídlo, jí pouze nezpracované rostlinné potraviny nebo dokonce vynechávají ořechy a semínka. Kdyby kterékoli z těchto omezení mělo skutečné výhody, byla by to jiná věc. Ona je ale nemají a naopak mohou zdraví veganů škodit.

Ráda bych viděla důkazy potvrzující, že vegani konzumující pouze nezpracované potraviny jsou zdravější než ti, kdo pijí obohacený pomerančový džus, jedí vápníkem srážené tofu, olivový olej a čas od času trochu veganské zmrzliny. Já nikdy žádné neviděla. Myslím, že ti, kdo přijímají více restriktivní formy veganství mohou naopak mít více zdravotních problémů, nikoli méně. Světová zdravotnická organizace (WHO) například doporučuje ženám jíst stravu obsahující nejméně 15 procent tuku – přesto některé veganky touží jíst deset procent či méně, přičemž se vyhýbají všem přidaným tukům a omezují další vysokotučná jídla.

Výzkumníci z WHO také přehodnocují pohled na potřebu bílkovin – a někteří se domnívají, že by měla být vyšší než se dosud soudilo. To není problém pro průměrného všežravce a pravděpodobně ani pro průměrného vegana. Ale pro ty vegany, kdo jedí syrovou stravu nebo extrémně nízkotučnou dietu, která minimalizuje i potraviny s vysokým obsahem bílkovin, by to problém být mohl.

~Etický argument pro veganství platí pro všechny. Zdravotní argumenty cílí na velmi konkrétní část obyvatel. V upoutávce ke knize The Engine 2 Diet jedna z osob, jež „program“ absolvovaly, už v něm není, neboť “už ho nepotřebuje“. Čili se – jako mnoho všežravců – těší dobrému zdraví a nevidí jediný důvod, proč by měla být vegankou.

~Argument zdravím není neprůstřelný. Jak už jsem zmínila výše v komentáři o prezidentu Clintonovi, pokud lidé nedostanou výhody, které očekávají, tj. snížení cholesterolu nebo váhy, nemají mnoho důvodů, aby zůstali u veganské stravy. Oproti tomu etický argument vždy dostojí svému závazku. Je to vždy ta nejvíce soucitná volba a vždy prosazuje spravedlnost pro zvířata.

~Argument zdravím není jedinečný. Lidé, kteří se soustředí pouze na zdravotní stránky veganské stravy se mohou nechat zlákat dalšími dietními filosofiemi, které slibují zlepšení zdraví. Pro etické vegany neexistuje srovnatelný nebo alternativní způsob stravování a žití.

Můžeme samozřejmě protiargumentovat, že získávat lidi pro veganství z jakéhokoli důvodu je dobrá věc. Snižuje to využívání zvířat, umožňuje měnit přístup lidí ohledně volby potravy – a to nakonec může otevřít jejich mysle v otázce osvobození zvířat. Jsem nakloněna většině takových snah a kampaní. S využíváním argumentace zdravím tímto způsobem je ale problém – a to ten, že žádný zdravotní argument pro veganství neexistuje.

Samozřejmě existuje velice dobrý argument ve prospěch jezení více (mnohem více) rostlin než živočišné potravy, ale nikdo neprokázal, že člověk musí přijímat pouze rostlinnou stravu, aby byl zdravý. Pokud bychom tedy chtěli vytvořit argument pro stoprocentní veganskou stravu založený na zdravotních výhodách, nemáme jinou možnost než si trochu pohrát s pravdou. Museli bychom přeceňovat výhody veganské stravy a někdy bagatelizovat nebo zavrhovat rizika. A jakmile odbočíme od skutečných faktů, bude naše obhajoba stát na tenkém ledě.

Mám dobrý důvod, proč doporučuji pouze hrstku zdrojů týkajících se veganské výživy; ty zahrnují Vegan Health, Vegetarian Resource Group, Dr. Michaela Gregera a knihy Becoming Vegan a Simply Vegan. Jedná se totiž o spolehlivé zdroje, které nikdy nepřeceňují zdravotní výhody veganství, natož aby ignorovaly potenciální nástrahy. A hádejte co – všechny pocházejí od profesionálů z oblasti zdravotnictví, kteří jsou etickými vegany.

Vyjádření ČVS k článku „Jde to i bez masa“

V časopisu DM drogerie active beauty (6/2015) vyšel článek „Jde to i bez masa“ věnovaný veganství (str. 18 – 22). Velmi oceňujeme zařazení tématu veganství do firemního časopisu, stejně jako bohatou nabídku veganských produktů v DM drogeriích (pomazánky, rostlinná mléka, burgery, dezerty aj.).  

Rádi bychom však uvedli na pravou míru některá tvrzení oslovené odbornice Ivany Molnárové.

Paní Molnárová správně upozorňuje na problematiku vitaminu B12, nicméně neztotožňujeme se s tvrzením, že je „důležité tyto hodnoty za pomoci krevních testů pravidelně kontrolovat a v případě potřeby obohatit jídelníček o příslušné doplňky stravy„. Vitamin B12 by totiž dle současného vědeckého konsensu měli vegani doplňovat vždy a neměli by tedy čekat až na špatné výsledky testů [1]. Na druhou stranu není potřeba, aby všichni vegani chodili pravidelně na krevní testy, pakliže si přísun vitaminu B12 hlídají a nemají žádné obtíže. Pravidelné kontroly však důrazně doporučujeme veganům, kteří jsou přesvědčeni, že doplňky nepotřebují.

Za problematické též považujeme tvrzení, že veganské stravování není vhodné pro pacienty se zvýšenou potřebou živin, děti, seniory, těhotné a kojící matky. Ve skutečnosti se světoví odborníci na výživu shodují v tom, že správně sestavená veganská strava je vhodná pro všechna životní období člověka, včetně těhotenství, kojení, dětství, dospívání a stáří [2, 3, 4]. Souhlasíme s tím, že tato strava musí být správně sestavená a doplněna o vitamin B12 a proto je na místě vegany informovat o zásadách vyvážené veganské stravy pro daný věk [5], ale není třeba je od veganství paušálně odrazovat. Zvláště staří lidé mohou mít z rostlinné stravy řadu výhod např. nižší krevní tlak, snížení hladiny cholesterolu, zdravou váhu, nižší výskyt diabetu 2. typu, onemocnění srdce a mrtvice [6].

Na závěr bychom rádi krátce okomentovali toto tvrzení: „člověk patří jednoznačně mezi všežravce. V případě konzumace pouhého ovoce a zeleniny a zcela bez přísunu bílkovin by se lidský mozek nikdy nevyvinul do stávající podoby.“ Rostlinná strava není jenom ovoce a zelenina, ale také (a především) luštěniny, obiloviny, semena a ořechy. Ty obsahují bílkovin, tuků i cukrů dostatek. I když je člověk všežravec, nehledě na to jakou úlohu v lidské evoluci živočišná strava sehrála, i čistě rostlinná strava obohacená vitaminem B12 dokáže pokrýt veškeré potřebné živiny.

Pro úplnost dodáváme, že hospodářským zvířatům ve velkochovech, odkud dnes pochází většina živočišných výrobků, se také dodává řada vitamínů (vitamin B12 nebo kobalt, vitamin A, vitamin D aj.), takže i běžní konzumenti přijímají tyto vitamíny z doplňků [7].

Kromě výše uvedených tří detailů považujeme článek za zdařilý a děkujeme DM drogerii, že tématu věnuje prostor.


[1] Otevřený dopis od zdravotnických pracovníků a veganských organizací Co by měl každý vegan vědět o vitaminu B12
[2] Stanovisko Academy of Nutrition and Dietetics
[3] Stanovisko Dietitians of Canada
[4] Stanovisko The British National Health Service
[5] Přečtěte si právě vydanou brožuru Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy (pdf)
[6] The Heart and Stroke Foundation of Canada
[7] Podrobnosti v článku Vitamin B12: zázračná pilulka, nebo Achillova pata veganství?

Sbírka na vydání brožury o veganství u dětí

Právě jsme spustili projekt crowdfundingové podpory vydání brožury Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy, která pomáhá veganským rodičům zvládnout výživu dětí i bojovat proti jednomu z nejrozšířenějších předsudků v naší společnosti. Připravujeme druhé vydání této publikace v nákladu nejméně 5000 kusů.

Odkaz na darovací stránku

Veganství není neduhem

Na zpravodajském portálu idnes.cz byl dnes publikován článek „Adolescenti nevědí, jak a co jíst. Základem je zdravé jídlo z domova.„, který obsahuje nepřesné informace týkající se veganství u dospívajících.

Česká veganská společnost považuje za přehnaně zobecňující tvrzení, že veganství pro dospívající organismus není podle odborníků vhodné. Ve skutečnosti se světoví odborníci na výživu shodují v tom, že správně sestavená veganská strava je vhodná pro všechna životní období člověka, včetně těhotenství, kojení, dětství a dospívání [1, 2, 3].

Mimo to je v článku uvedeno, že „Pro mladé lidi často představují hlavně cestu, jak se odlišit.“. Ačkoli jistě existují i takové případy, řadu (nejen) mladých lidí vedou k tomuto rozhodnutí etické a racionální důvody. S rostoucí informovaností o ekologických dopadech živočišné produkce, rozumových i emocionálních schopnostech hospodářských zvířat, způsobech jejich chovu a výživové dostatečnosti čistě rostlinného stravování je naopak pochopitelné, že stále více lidí snižuje svoji spotřebu živočišných produktů nebo se stává vegany.

Vzrůstající obliba veganství v Česku koresponduje s vývojem ve světě. Například ve Velké Británii se podle průzkumů analytické společnosti Mintel hlásí k vegetariánství a veganství už celá pětina mladých lidí do 26 let [4].

[1] Stanovisko Academy of Nutrition and Dietetics
[2] Stanovisko Dietitians of Canada
[3] Stanovisko The British National Health Service
[4] Každý pátý mladý Brit je vegetarián

 

Zavádíme kontaktní hodiny

Po předchozí emailové či telefonické domluvě si s námi můžete přijít každé úterý od 18:00 do 20:00 (v případě potřeby i déle) do pražské kavárny Veg Teg osobně popovídat, co vás zajímá ohledně ČVS nebo obecně veganství, domluvit se s námi na spolupráci a podobně.

Adresa: VEG TEG catering, Trojická 8, Praha 2
(MHD: tram - Botanická zahrada nebo metro B - Karlovo náměstí, výstup Palackého nám.)

Newsletter 01

Milé přítelkyně a milí přátelé České veganské společnosti,

děkujeme za vaši podporu při vzniku této nové organizace. Formou prvního newsletteru se s vámi chceme podělit o to, co se od vzniku ČVS povedlo a co plánujeme dělat dál.

V první řadě se k nám přidala hromada šikovných lidí, kteří mají chuť nás podpořit jak finančně, tak osobně dobrovolnickou činností. Do 22. dubna 2015 se 74 z vás přihlásilo ke členství a dohromady jsme dosud získali 30 000 Kč ve formě členských příspěvků a darů. Několik desítek vás také nabídlo pomoc s překlady, korekturou textů, různými formami fundraisingu, psaním článků, shromažďováním informací, webem, grafikou a tak dále. O tom víc níže.

Během těchto prvních měsíců existence ČVS byl hlavní náplní naší práce samozřejmě rozvoj organizace, ale také náš první projekt, Vegucation.

Vegucation - logoVegucation je projekt, jehož cílem je naučit studenty i profesionály z oblasti gastronomie vše, co potřebují vědět o veganství, o rostlinné výživě a vaření a o motivaci svých zákazníků. Navazujeme na původní projekt konsorcia veganských a vegetariánských neziskovek z Německa, Rakouska, Belgie a Holandska, který byl financován pomocí grantu EU. Úkolem ČVS je jeho aplikace v České republice.

Do této chvíle se nám povedlo přeložit učební plán, tiskovou zprávu a komplexní učebnici pro žáky, která momentálně prochází korekturou a grafickou sazbou. V současné době se slibně vyvíjí spolupráce s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, díky níž plánujeme zorganizovat několik kurzů pro profesionální kuchaře a učitele hotelových škol. Zároveň řešíme překlad a přípravu dalších výukových materiálů a způsob distribuce učebnic. Pracujeme také na oslovování sponzorů a fundraisingové kampani na podporu tisku učebnic.

Rozvoj organizace

Rozsáhlé projekty jako Vegucation vyžadují velké množství prostředků a úsilí. Proto od začátku směřujeme k vybudování sítě dobrovolníků a zabezpečení prostředků pro několik zaměstnanců a zaměstnankyň. Ti budou zodpovídat za vedení konkrétních projektů, koordinaci dobrovolníků, získávání prostředků a různou administrativu. S pomocí zaměstnaných lidí dosáhneme větších výsledků za kratší dobu.

Do té doby se snažíme ve volném čase stihnout, co se dá. Ján Kupec má na starosti rozvoj organizace, koordinaci dobrovolníků, zabezpečení prostředků a projekt Vegucation, který si postupně přebírá na starost Jana Hajrová. Tereza Vandrovcová se ujala vedení výzkumného týmu, který průběžně sbírá podklady pro všechny oblasti, kterým se věnujeme. Silvestr Vandrovec Špaček vede vývoj webových stránek. S grantovým fundraisingem nám pomáhá hlavně Lucia Stančáková. S právními otázkami kolem veganství a administrativy pomáhá Daniel Cao. Dáváme dohromady také tým studentek medicíny v čele s Barborou Koptíkovou, který pomůže s výživou a zdravotními aspekty veganství a bude komunikovat s lékařskou a výživářskou komunitou.

Nejbližší plányikona-napad

V rámci Vegucation nás čeká, vedle dokončení učebnic, příprava kurzů pro kuchaře/ky a učitele/ky hotelových škol. Budeme také hledat možnosti spolupráce s hotelovými školami a distribuce učebnic. Projekt má velký potenciál zlepšit přehled o veganství v gastronomii a je mnoho způsobů, jakými můžeme tyto znalosti šířit, proto tyto aktivity určitě nebudou poslední.

Dalším krokem, souběžně s pokračováním Vegucation, je zprovoznění webových stránek, které budou plnit jeden ze základních cílů ČVS – poskytování veškerých praktických i odborných informací o veganství pro veřejnost, firmy i různé instituce. V rámci nich také spustíme darovací stránky pro jednoduché zasílání finančních příspěvků na provoz ČVS a jednotlivé projekty.

Nasazujeme také CRM systém Salesforce pro správu kontaktů (členové, dobrovolníci, dárci, sponzoři, klíčové instituce a osobnosti, apod.), který nám zase umožní komunikovat a spolupracovat s mnohem více lidmi a subjekty a pomůže nezapomenout na žádnou důležitou zprávu.

brozura-nese-malaVe spolupráci s NESEHNUTÍ chystáme dotisk brožury Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy (PDF), o kterou je na veřejných akcích velký zájem. Tisk zaplatíme z vašich členských příspěvků, ale rozjedeme také fundraisingovou kampaň speciálně pro tento účel.

Pracujeme též na navázání spolupráce s lékařskou komunitou s cílem připravit informační brožuru pro praktické lékaře a pediatry. Brožura bude informovat o základech veganské výživy, potenciálních rizicích a jejich prevenci, souvisejících mýtech, důvodech lidí pro veganství a podobně.

Naše práce bude vždy stát hlavně na dobrovolné pomoci a darech. Kromě již zmiňovaných bychom chtěli poděkovat Táně Roubíčkové, která nám nakreslila logo a pomohla a neustále pomáhá nám i dalším veganským organizacím a akcím s hromadou grafiky, Danielu Caovi za neúnavné prohrabávání se tunami právních textů souvisejících s veganstvím a vydatnou právní pomoc, Lucii Stančákové za překlady textů a sledování grantových výzev, Vendule Hlavové a rodině Vidličkových za překlad učebnice Vegucation pro studenty a dalších textů, Pavlíně Hillerové, Kateřině Sapíkové a Janu Kvasničkovi za práci ve výzkumném týmu, Elišce Selingerové a Barboře Koptíkové za odbornou pomoc v otázkách zdraví a výživy, Markétě Musilové za pomoc s Vegucation a se stužkovou akcí na Světový den veganství, Kláře Leflerové, Sylvii Bermannové a dalším dobrovolníkům za pomoc s Vegucation, Janě Hajrové kromě Vegucation za četnou pomoc s různými formalitami, Haně Mlavcové a firmě Asamm Software za štědrý dar a v neposlední řadě Haně Starostové a manželům Vandrovcovým za velkou pomoc a podporu při vzniku ČVS.

Ještě jednou děkujeme všem za dosavadní podporu a spolupráci. Zachovejte nám přízeň a těšte se na českou učebnici Vegucation, web a další novinky a neváhejte nám psát nebo si s námi popovídat naživo na akcích jako Veggie Parade nebo Veganské hody.

PS: Pokud jste přihlašovali do ČVS sebe i svou rodinu či partnera/ku a chcete aby tyto zprávy chodili i jim, pošlete nám prosím i jejich emailové adresy.

Ján Kupec, předseda České veganské společnosti

Jano Kupec

Studijní plán Vegucation je přeložen!

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na překladu studijního plánu projektu Vegucation: Vendule Hlavové, Kláře Leflerové, Kláře Kolaříkové, Vojtěchu Vávrovi, Kamile Kvíčalové, Lucii Javorské, Jolaně Bouchouia a Andree Hermanové. Děkujeme!

Studijní plán je nyní dokončen, včetně jazykové korekce! Momentálně dokončujeme překlad učebnice pro studenty, se kterou budeme, spolu s učebním plánem a dalšími přeloženými materiály, oslovovat hotelové školy.

V průběhu roku je možné, že budeme potřebovat pomoct s překladem dalších materiálů v rámci projektu Vegucation. Proto budeme rádi, když si zapnete upozornění na příspěvky v této skupině a případně nám (opět) pomůžete.

 

Světový den veganství – 1. 11.

Připojte se s námi k symbolickým oslavám Světového dne veganství!

Připněte si na oblečení zelenou stužku ve tvaru písmene „V“. Stužky si můžete vyzvednout na několika místech i předem vyrobené. Ozdobit si také můžete facebookovou profilovou fotku.

Podrobnosti najdete ve facebookové události: https://www.facebook.com/events/1496040083989393/.

Odpověď ČVS na článek o výživě dětí

Přestože renomované zahraniční zdravotnické instituce již nevidí na veganské stravě žádný problém, v našich luzích a hájích se stále udržuje iracionální předpojatost vůči veganské stravě kojenců, dětí, kojících a těhotných matek. Přetiskujeme odpověď nedávno založené České veganské společnosti na jeden z takovýchto článků, která podle našeho názoru může posloužit jako obecněji použitelná reakce na mnoho podobných prohlášení.

Vážená paní Tomešová,

reaguji na Váš článek o nedostatcích ve výživě dětí: http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/nejcastejsi-nedostatky-ve-stravovani-deti-117.html

Článek je celkově velmi dobrý. Chtěl bych ale upozornit na zásadní chybu týkající se alternativních způsobů stravování.

V článku, ve zvýrazněné části, kde chcete (správně) upozornit na nebezpečí těchto směrů, píšete: „S opatrností je třeba přistupovat také k alternativním výživovým směrům. Většina z nich je totiž v jedné nebo více životně důležitých složkách nedostačující a může ohrozit zdravý růst a vývoj dítěte. Americká dietetická společnost (ADA) již před několika lety ve svém prohlášení uznala, že správně složená vegetariánská strava může být pro správný růst a vývoj dítěte dostačující. Důležité ale je uvědomit si, co znamená „správně složená vegetariánská strava““. – V tomto zcela souhlasíme!

Pak ale pokračujete: „V tomto případě je totiž myšleno takzvané laktoovovegetariánství (kromě rostlinných potravin zařazují laktoovovegetariáni denně také vejce a mléko a mléčné výrobky) s případnou občasnou konzumací ryb a plodů moře a dostatečným množstvím správně upravených luštěnin a celozrnných obilovin.“ – To není pravda. Hned v první větě abstraktu onoho stanoviska ADA (dnes je tato instituce přejmenována na Academy of Nutrition and Dietetics) se píše: „It is the position of the American Dietetic Association that appropriately planned vegetarian diets, including total vegetarian or vegan diets, are healthful, nutritionally adequate, and“… Celý článek tady: http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8357

„Ostatní, striktnější způsoby stravování (veganství, makrobiotika, fruitariánství a podobně) není možné pro děti doporučit.“ – Fruitariánství a makrobiotika nejsou racionálními výživovými směry a vyskytuje se v nich mnoho vědecky nepodložených výživových doporučení. Ještě bych k těmto rizikovým směrům přidal vitariánství (raw veganism), které se zcela iracionálně snaží vyloučit veškerou vařenou stravu (myšleno tak, že toto doporučení není podloženo vědeckými studiemi – pozn. red.).

Instituce a dietologové, kteří jsou autoritami ohledně veganství, však propagují vědecky podložené informace o výživě, včetně výživových doporučení ve stravování těhotných a kojících žen a dětí. Vzhledem na to, že jde o netradiční způsob stravování, kdy se správné stravovací zvyklosti zatím v dostatečné míře nepředávají z generace na generaci a mezi lidmi navzájem, je pravdou, že rodič vegan se musí aktivně informovat o správném sestavování jídelníčku. Není to však extrémně složité, jak to vetšinou vykreslují čeští dietologové. Od veganského stravování není rozumné odrazovat, ale naopak rodiče upozornit na problematická místa (např. důležitost suplementace B12, důležitost luštěnin, současné konzumace čerstvého ovoce/zeleniny se zdroji železa a tak dále) a poradit.

Budeme například rádi, když v budoucnu (nebo i ve zmiňovaném článku) místo odrazování rodiče odkážete například na brožurku „Veganská strava pro děti a těhotné a kojící ženy“, kterou vydaly veganské společnosti z Rakouska a Švýcarska: http://soucitne.cz/nova-publikace-pro-veganske-rodice. Později, až budou k dispozici naše stránky, Vám rádi zašleme odkaz na informace o veganském stravování od České veganské společnosti.

Doporučuji také nahlédnout na stránky anglické Vegan Society, projektu VeganHealth.org a veganských dietologů:

http://www.vegansociety.com/resources/nutrition-health/eating-well-early-life

http://www.veganhealth.org/#kids

http://www.theveganrd.com/2014/07/safety-of-vegan-diets-for-babies.html

Je načase, abychom se namísto odrazování od tohoto životního stylu šetrného ke zvířatům a životnímu prostředí s potenciálními zdravotními výhodami snažili lidi správně nasměrovat. V Anglii je to už standard a tamější výživoví poradci umí lidem poradit i v rámci veganství. Vegan Society na svých stránkách tedy s klidem odkazuje na ně: „All of the evidence supports well-planned, properly balanced vegan diets for growing children. If you have any concerns, ensure your family doctor refers you to a trained expert called a Registered Dietitian.“.

Věřím, že když se společnými silami budeme objektivně dívat na to, co říká věda a osobní zkušenosti veganských rodičů, dětí a jejich lékařů, budeme podobné doporučení zanedlouho moct dávat lidem i v Česku.

Je pravda, že je mezi vegany mnoho jednotlivců, kteří mají o výživě nerozumné představy a zkreslené informace. Odrazováním však tyto lidi nic nenaučíme, spíš se ještě víc obrátí zády k odborníkům. Místo toho je chceme pravdivě informovat a žádáme i Vás, odbornou veřejnost, aby činila totéž.

Dále pak v odstavci o bílkovinách píšete: „(…) přičemž kvůli snadnější využitelnosti a vhodnějšímu složení samotné bílkoviny by měly živočišné zdroje bílkovin převažovat nad rostlinnými v poměru 2:1“. Můžu Vás poprosit o informaci, na základě čeho lze takový poměr doporučit (dětem)?

Níže pak u potravinové pyramidy naopak chválím: „Ekvivalentem pro maso jsou také vejce a luštěniny. Maso rozhodně denně v jídelníčku dětí ani dospělých být nemusí.„.

Taky tam odkazujete na „Zdravý talíř“, kde je u bílkovin napsáno: „Bílkoviny získáte nejlépe z ryb, luštěnin, ořechů, semínek, zakysaných mléčných výrobků, vajec či masa. Většině z nás prospívá vyšší podíl rostlinných zdrojů bílkovin„, což je určitě správná informace, ale taky je to pravděpodobně v rozporu s tím poměrem 2 : 1 živ. : rostl. bílkovin, který jste zmiňovala výše (byť se ve Zdravém talíři nepíše jaký „vyšší“ podíl).

Děkuji za přečtení a zvážení zmíněných informací a v případě jakýchkoli otázek se na mě prosím neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Ján Kupec
předseda
Česká veganská společnost