Vymýtíme sójové mýty?

BLOG | 2.6. 2020

Luštěnina známá v asijských zemích již po tisíce let se potýká s takovou mírou kontroverze jako málokterá potravina vůbec. Pro některé je symbolem zdravé stravy, jinde před ní varují. Jakým mýtům čelí sója nejčastěji a dokážeme je společně vymýtit?

Je sója zdravá potravina?

Sója se řadí mezi luštěniny a stejně jako čočka, fazole nebo cizrna je i ona zdravou celistvou potravinou obsahující široké spektrum zdraví prospěšných látek. Je bohatá na vitamíny skupiny B, draslík, hořčík a také na vysoce kvalitní bílkoviny. Podle American Cancer Society představuje sója skvělý zdroj bílkovin. Zvláště, pokud nahrazuje méně zdravé potraviny jako je třeba živočišný tuk a zpracované nebo červené maso [1].

Metaanalýza (tj. velká studie shrnující výsledky mnoha jiných studií) z roku 2019 hodnotící vliv konzumace sóji na zdraví ukázala, že lidé s největší konzumací fytoestrogenů, které jsou v sóje často strašákem, měli zároveň nejmenší riziko úmrtí ze všech sledovaných příčin. Ve srovnání s lidmi konzumujícími nejmenší množství fytoestrogenů bylo toto riziko nižší o 10 % [2].

Obsahuje sója estrogeny?

Ne. Sója obsahuje fytoestrogeny, což jsou látky, které jsou sice podobné lidskému hormonu estrogenu, ale v našem těle se chovají jinak. V lidském těle existuje více druhů receptorů pro estrogen a fytoestrogeny se vážou jen na některé z nich. S tím souvisí i jejich účinek. V těle například existují receptory, jejichž spuštění podporuje růst rakoviny. Studie však naznačují, že fytoestrogeny se častěji vážou na receptory, které potenciálně naopak potlačují růst nádorových buněk. Tím se i vysvětluje, proč některé studie ukazují, že konzumace sóji může snižovat riziko vzniku rakoviny [3].

Způsobuje sója rakovinu prsu?

Naopak, konzumace sóji je spojována s nižším výskytem rakoviny prsu. Mýtus o tom, že sója způsobuje rakovinu, vznikl ze studií na zvířatech. Jak již bylo řečeno výše, u lidí mohou mít fytoestrogeny naopak protektivní (ochranný) vliv a riziko vzniku rakoviny prsu snižovat.  [2,4,5,6]. Tato pozitivní asociace mezi konzumací sóji a nižším rizikem rakovinu prsu byla pozorována v řadě studií a najdeme ji i ve vyjádření institucí, které se věnují přímo rakovině – jako je například American Cancer Society [1].

Metaanalýza z roku 2019 ukázala, že ochranný vliv se zvyšuje spolu s dávkou fytoestrogenů ve stravě – zvýšení příjmu fytoestrogenů o 10 mg denně bylo spojeno se snížením rizika úmrtí na rakovinu prsu o 9 %. Vedle vlivu fytoestrogenů byla zjištěna i pozitivní souvislost se sójovou bílkovinou, kdy navýšení jejího příjmu o 5 g denně bylo spojeno se snížením rizika úmrtí na rakovinu prsu o 12 % [2].

Rovněž u samotného tofu byla pozorována souvislost s nižším výskytem rakoviny prsu. Každé navýšení jeho příjmu o 10 g denně bylo spojeno se nižším rizikem rakoviny prsu o 10 % [7].

Je potřeba také zmínit, že i v oblasti živočišných potravin lze najít studie, které naznačují, že živočišné potraviny mohou zvyšovat riziko rakoviny prsu. Jde například o vysoký příjem cholesterolu (více než 370 mg denně, což odpovídá 1,5 vejcím) [8] nebo mléko, které může dle některých observačních studií zvyšovat riziko rakoviny prsu o 50 % při konzumaci pouhé jedné sklenice za den [9, 10].

Způsobuje sója rakovinu prostaty?

Ne. Naopak fytoestrogeny jsou zde opět spojované s prevencí  proti rozvoji tohoto druhu rakoviny. Harvard univerzity na svých stránkách uvádí: Meta-analýza případových a kohortových studií z USA, Evropy, Japonska a Číny ukázala, že konzumace sójových potravin je významně asociována se sníženým rizikem rakoviny prostaty,” [11].

S nástupem rakoviny prostaty však protektivní role fytoestrogenů slábne, což je dáno přítomností receptorů pro fytoestrogeny na samotném nádoru. Před začátkem zhoubného bujení obsahuje nádor spoustu receptorů a fytoestrogeny tak mohou uplatňovat svůj protektivní vliv. S progresí nádoru se však počet receptorů snižuje, až vymizí úplně a fytoestrogeny tak svůj pozitivní vliv ztrácí. 

Právě tohle je zřejmě důvodem, proč je v asijských zemích, kde obyvatelé hojně konzumují sójové produkty, výskyt zhoubných nádorů prostaty nižší. Výskyt latentních tumorů (těch, které ještě nepřešly ve zhoubný nádor) je totiž v asijských a západních zemích podobný, ale v západních zemích častěji dochází k rozvoji ve zhoubný nádor [12].

Podle studie publikované v roce 2019 by flavonoidy dokonce mohly najít využití v léčbě již vzniklého onemocnění. Díky svým účinkům totiž brání rozšiřování nádoru do ostatních tkání a vzniku zhoubných metastáz [13].

Způsobuje sója jiné druhy rakoviny?

Ne. Konzumace fytoestrogenů je naopak spojována s nižším rizikem rakoviny. Navýšení jejich příjmu o 10 mg denně je spojeno se snížením rizika úmrtí na rakovinu o 7 % [1]. Byla pozorována souvislost s nižším rizikem rakoviny žaludku, tlustého střeva, plic, prostaty nebo endometria [1,14,15].

Snižuje sója hladinu testosteronu a rostou po ní mužům prsa?

Ne. Konzumace sóji nesnižuje ani nezvyšuje hladinu testosteronu u mužů. Tak zní dokonce i vyjádření Mezinárodní společnosti pro sexuální medicínu (International Society for Sexual Medicine) [16].

Případ s rostoucími prsy, takzvanou gynekomastií, byl skutečně doložen, ale jednalo se pouze o případovou studii 60letého muže, který konzumoval denně 12 porcí sójového mléka (3 litry denně) [17].

Zmínka o snížené hladině testosteronu a erektilní dysfunkci také pochází z případové studie jednoho člověka. U 19letého mladíka s diabetem 1. typu byly po zvýšení spotřeby sójových výrobků opravdu zjištěny nižší hladiny testosteronu a snížené libido. Tento mladík však konzumoval 360 mg isoflavonů za den, což je obrovské množství odpovídající asi 14 porcím sóji denně [18]. Pro srovnání – přehledová studie zahrnující 252 jedinců zjistila nejvyšší dosažené hodnoty přijímaných isoflavonů 139 mg/den, takže mladík v případové studii konzumoval téměř třikrát tolik [19].

Tyto dvě zmíněné případové studie [17,18]  provedené každá pouze na 1 člověku a zahrnující konzumaci nepřiměřeného množství sóji rozhodně nejsou směrodatné a nelze na jejich základě činit závěry. Když se podíváme na výsledky jiných studií, kvalitnějších a provedených na větším počtu lidí, zjistíme, že konzumace sóji hladiny testosteronu neovlivňuje, nezpůsobuje feminizační projevy a ani neovlivňuje kvalitu spermatu. A to i přesto, že ve studiích bývají někdy použité dávky isoflavonů převyšující jejich běžný příjem stravou [19,20,21,22,23]. I výsledky  metaanalýzy  provedené Americkou společností pro reprodukční medicínu, která hodnotila výsledky placebem kontrolovaných studií, ukazují, že konzumace sóji a dokonce ani samotných isoflavonů hladinu testosteronu neovlivňuje [20].

Ovlivňuje sója aktivitu štítné žlázy?

Pozor na příjem sóji je potřeba si dát v případě, kdy člověk trpí sníženou funkcí štítné žlázy. Zjištění vychází ze studie žen se subklinickou formou hypotyreózy – takovou, při které se ještě neprojevují příznaky. U části z těchto žen došlo při zvýšené konzumaci fytoestrogenů k rychlejšímu přechodu do zjevné hypotyreózy, tedy se již začaly projevovat příznaky. Ani v tomto případě však sója není příčinou snížené funkce štítné žlázy, jen urychluje projev již existujícího onemocnění. Zároveň je třeba zmínit, že současně s tímto poznatkem autoři studie zjistili, že zvýšená konzumace fytoestrogenů významně snížila inzulinovou rezistenci, krevní tlak a hladiny CRP – ukazatele zánětu v těle [24].

Obavy z narušení funkcí štítné žlázy vycházejí především z in vitro a zvířecích studií a zpráv o kojencích krmených sójovou formulí, která nebyla obohacená o jód [25]. Závěry metaanalýzy z roku 2019 zní, že příjem sóji hladinu hormonů štítné žlázy neovlivňuje. Zvyšuje mírně hladiny TSH, klinický význam tohoto jevu, pokud však prý nějaký vůbec je, zůstává nejasný [26].

Podle Britské dietetické asociace nemá u zdravých jedinců konzumace sóji na funkci štítné žlázy škodlivý vliv. Nenarušuje její funkci, ale může narušit vstřebávání léků na štítnou žlázu, podobně jako je tomu u mnoha bylin, jiných léků, vlákniny nebo suplementů vápníku. Z těchto důvodů je doporučeno užívat léky na štítnou žlázu na lačný žaludek [27].

Kácí se kvůli sóji pralesy?

Ano. Sója je skutečně zodpovědná za kácení deštných pralesů. Na žebříčku největších příčin je dokonce hned na druhém místě po pastvinách pro dobytek [28]. Nejedná se však o sóju na výrobu tofu či tempehu. Pro přímou spotřebu lidem se ve skutečnosti využívá jen 6 % světové produkce sóji. Většina sóji (až 75 %) se využívá jako krmná sója pro hospodářská zvířata a ryby chované na farmách [28].

Sója z polí, kterým musel ustoupit deštný prales, ale není jen otázkou tamního zemědělství. Rozváží se po celém světě. Například EU vyprodukuje jen 2 % svojí spotřeby, zbytek je dovážen z Brazílie a Argentiny [29]. Pokud vám tedy leží na srdci blaho amazonských pralesů, nejjednodušší je vyhnout se konzumaci masa. I česká jatečná zvířata jsou krmena sójou přivezenou přes polovinu světa, kvůli které se vypalují části pralesů.

Je sója GMO?

Ano, většina sóji je skutečně geneticky modifikovaná. Asi 85 % sóji dovážené do EU je GMO. Tato sója se však opět používá pro krmení zvířat. Podle Evropského sdružení výrobců krmiv (FEFAC) je 85 % krmných směsí vyrobených v EU označeno jako GM materiál. V krmivářství jsou GM zdroje považovány za vyloženě nezbytné [29].

Sójové výrobky pro lidi prodávané u nás, jako je třeba tofu nebo tempeh, GMO nejsou. Kdyby tyto produkty byly GMO, musely by být dle nařízení EU označené nápisem “tento produkt obsahuje geneticky modifikované organismy”. Vedle sóji se ještě u nás můžeme setkat s GMO produkty z kukuřice, řepky, cukrové řepy nebo brambor [30,31].

Pokud se tedy z jakéhokoliv důvodu vyhýbáte GMO potravinám, je opět nejjednodušší přestat jíst maso a živočišné produkty, protože ve většině případů se zvířata, ze kterých živočišné produkty pocházejí, krmí krmivy s GMO surovinami.

Závěr

Sója se stejně jako ostatní luštěniny řadí ke zdravým potravinám, jejíž konzumace, za předpokladu, že netrpíte alergií na sóju, s sebou nepřináší žádná rizika, naopak s sebou nese mnoho benefitů. Nebylo prokázáno, že by konzumace sóji vedla k rakovině prsu, rakovině prostaty či jinému druhu rakoviny, anebo že by snižovala testosteron u mužů a vedla k feminizačním projevům jako je růst prsní tkáně. 

Kvalitně provedené studie a metaanalýzy naznačují, že naopak může mít preventivní účinky proti rakovině. Sója, ze které se vyrábí sójové produkty dostupné na našem trhu, se pěstuje nejčastěji na Slovensku (např. značka Lunter), někdy také v Rakousku (Soyka) nebo v Kanadě, takže kvůli ní nedochází ke kácení deštných pralesů (ty se kácí kvůli krmné sóje) a není ani geneticky modifikovaná.

Kolik sóje denně můžete bez obav přijímat?

Americký institut pro výzkum rakoviny (American Institute for Cancer Research) uvádí na svých stránkách: Mírná konzumace jsou 1 až 2 standardní dávky sójových potravin denně, jako je tofu, sójové mléko, edamame a sójové boby (jedna porce je průměrně asi 7 gramů bílkovin a 25 mg isoflavonů). Příklady standardní porce jsou 1/3 šálku (asi 85 g, tedy přibližně půl balení) tofu, 1 šálek sójového mléka, 1/2 šálku edamame a ¼ šálku (28 g) sójových bobů. Studie prokázaly až 3 porce / den – až 100 mg / den isoflavonů – konzumované v asijských populacích dlouhodobě nesouvisí se zvýšeným rizikem rakoviny prsu.” [32].

Inspiraci ohledně receptů můžete najít v našem článku Zařazeno do jídelníčku: Sója nebo v e-booku A kde bereš bílkoviny?

Článek pro Českou veganskou společnost zpracovala nutriční terapeutka a výživová poradkyně Bc. Veronika Baťová.

O nás

Jako nezisková organizace usilujeme o svět, ve kterém si každý může vybrat lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata i naši planetu.

Naučte se něco o výživě

Zjistěte, jak sestavit vyvážený jídelníček bohatý na všechny potřebné živiny. Ideální talíř získáte kombinací 5 základních surovin: obilovin, zeleniny, ovoce, luštěnin, semínek a ořechů. Upřednostňujte nezpracované plnohodnotné potraviny a veganské polotovary kupujte spíše výjimečně.

Chci vědět víc

E-booky plné inspirace

Stáhněte si zdarma některý z našich e-booků plných veggie inspirace od snídaní po večeře. Ať už se stravujete rostlinně nebo teprve začínáte živočišné produkty ve svém jídelníčku omezovat, naše e-booky vám jistě přijdou vhod. Vaříte podle našich receptů? Dejte nám o tom vědět, označte nás a přidejte #VarimesCVS a #veggieinspirace.
Stáhnu si e-book